سه سوت و سه فاز !

خیلی ها ” نشست اتمام حجت ” مسعود رجوی درسالن اجتماعات پادگان اشرف را بخاطر دارند ، در آن نشست دو سه روزه ، مسعود بر اساس تحلیل های کشکی اش ، می گفت همه چیز تا 30 خرداد 1384 تعیین تکلیف خواهد شد !
او گفت :
اگر همه فقط تا 30 خرداد 1384 تعهد ماندن با سازمان را بدهید ، همه چیز تعیین تکلیف شده و رژیم را سرنگون خواهیم کرد !
روی نمایشگرهای سالن اجتماعات فرم خالی اتمام حجت را نشان دادند و ما همه آنرا روی یک کاغذ سفید نوشته و امضاء کردیم و انگشت هم زدیم ! پس از پر کردن فرم اتمام حجت ، مسعود رجوی سرمست ازاین پیروزی ! همه تعهدات را در دو جامه دان بزرگ گذاشت و درحالیکه خیالش از بابت همه ، لااقل تا دو سال راحت شده بود ، از سالن رفت !
اما غافل از این بود که سیر تحولات آینده ، مثل همیشه ، خلاف فرضیات خیالی او خواهد شد !
در ادامه گفت :
سه سوت تاریخی خواهم زد :
دراولین سوت ،همه باتانک های مسلح ازاشرف خارج شده ودرمناطقی مشخص پراکنده خواهید شد !
در سوت دوم ، همه به سمت پشت مرزهای میهن خواهید رفت و آماده حمله برای سرنگونی خواهید شد !
سوت سوم ، فرمان حمله به تهران است و در تهران شما را خواهم دید !
اما ،
در سوت اول ، خودش ، در رفت !
در سوت دوم ، مریم ، در رفت !
در سوت سوم همه ، نورچشمی ها ، در رفتند !
ما ماندیم و بمب و موشک و انواع حملات و البته علی وحوضش !!!
همه بعد از سوت های مسعود رجوی ، با انبوهی تلفات انسانی و مالی و شکسته و خسته ، به پادگان اشرف بازگشتیم !
طبق معمول همیشه ، این تابلوی برگشت مفتضحانه ، در هیچ یک از فرضیات مسعود رجوی نبود !
نیروهای ائتلاف به نمایندگی آمریکا ، اشرف را محاصره و همه را وادار به تسلیم و برافراشتن پرچم سفید و نهایتا ، خلع سلاح کردند !
سه فاز مهم توسط آمریکائیها اتفاق افتاد :
فاز اول ، گرفتن کارت مشخصات فردی از آمریکائیها و آزمایش و نمونه برداری DNA بود .
فاز دوم ، مصاحبه با FBI و نماینده وزارت خارجه آمریکا بود .
فاز سوم ، گرفتن استاتوی حقوقی و درخواست شهروندی عراق در 30 ژوئن 2004 بود .
اما :
ما درفازاول ، با یک ارزیابی ، شروع به زدن ساز مخالف و ارزیابی راه های فرار وخروج کردیم !
در فاز دوم ، رسما و کتبا ، شروع به رودروئی با تشکیلات و سران فرقه کردیم !
در فاز سوم ، یا همان فاز نهایی ، در 30 ژوئن 2004 ، اراده کرده و برای اولین بار ” نه ” گفتن به رجوی را یاد گرفتیم و برای همیشه فرقه را ترک کردیم !
بدین ترتیب ، سه سوت مسعود رجوی را ، در سه فاز مهم و تاریخی ، پاسخ دادیم …
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.