سوء استفاده ابزاری و سیاسی فرقه رجوی از جام جهانی فوتبال درفرانسه

مراسم قرعه کشی رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه درشرایطی آغاز شد که تیم ملی فوتبال ایران بعنوان یکی از ۳۲ تیم شرکت کننده رقیبان خود را شناخت وبا تیم های اسپانیا، پرتقال، مراکش درگروه (ب) قرار گرفت.مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۱۴ ژوئن (۲۴) خرداد ۹۷ درلوژنیکی روسیه آغاز میشود و۱۵جولای ۲۴ تیرماه ۹۷ دیدارفینال درهمین استادیوم انجام میشود.
آغاز قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بهانه ای شد تا گریزی داشته باشیم به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه ونقشی که فرقه رجوی درسوء استفاده ابزاری وسیاسی که آنها تحت پوش حمایت از تیم ملی فوتبال ایران ایفا نمودند. درحالیکه شانزدهمین دوره جام جهانی فوتبال درتاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۸ درفرانسه برگزار میشد وتیم ملی فوتبال ایران بعد از ۲۰ سال درآن شرکت میکرد سرکردگان فرقه رجوی از حدود ۶ ماه قبل با خرج هزینه های گزاف وسازماندهی وانتقال صدها نفرازکشورهای مختلف به فرانسه تمامی تلاش خود را بکاربردند که دربازی ایران وامریکا توجه افکار عمومی را بخود جلب کنند.آنها با خرید هزاران بلیط مسابقه وآماده کردن چند هزارتی شرت با عکس مسعود ومریم واستقرار وتمرکز دریک محل ورزشگاه تدارک جنگ روانی گسترده ای دیده بود. اوج این تلاش های مذبوحانه به بازی ایران وامریکا برمیگشت که با سردادن شعارهایی به حمایت از بازیکنان وتیم ملی ایران بنحوی می خواستند وانمود کنند که حامی تیم ملی ایران هستند وبا سوء استفاده از جو وفضای حاکم بر ورزشگاه ماهیت ضد ملی وضد ایرانی خود را لاپوشانی نمایند. برای ما اعضای تحت اسارت که از شبکه های کشورهای عربی این مسابقه را می دیدیم برایمان جای تعجب بود که چقدر ماهرانه رهبران فرقه نقش بازی میکنند. طی تمامی سالیان که دراسارت فرقه بودیم سر دمداران فرقه از تیم ملی بعنوان تیم رژیم نام می بردند وحتی هیچ یک از اعضا حق نداشت بابت پیروزی قهرمانان تیم ملی درمیادین ورزشی ابراز خوشحالی نماید که سریعا اتهام ومارک رژیمی می خورد. یادم هست وقتی به هنگام زدن گل تیم ملی ایران به عراق اظهارخوشحالی کردم تا چند روز تحت برخورد قرار داشتم که چرا برای پیروزی تیم رژیم خوشحالی کرده ام. حال درکمال تعجب میدیدم که با توجیه سران همین فرقه صدها نفراز هوادران با بوق وشیپور وسنج وبرافراشتن پرچم ایران بازیکنان تیم ملی را تشویق میکردند. رنگ عوض کردن وبوقلمون صفتی سران فرقه تا این میزان برایمان عجیب می نمود. از همان ایام بدرستی فهمیدیم که برای سران فرقه رجوی هدف وسیله را توجیه میکند وبرای رسیدن به هدف که همانا رسیدن به قدرت، ثروت وشهوت می باشد رجوی هرلحظه حاضراست به هر رنگ و قیافه ای ظاهرشود. ردپای این عملکرد خائنانه را می توان درموضع گیری های سیاسی این فرقه هم دید.خزیدن زیرقبای امریکا با توجیه هدف خط موازی و یا اتخاذ مواضع همسو واتحاد عمل با شیوخ مرتجع سعودی درحقیقت اثبات همین دیدگاه وعملکرد است فرقه رجوی به هیچ اصول و پرنسیبی معتقد نیست ومدتهاست که شرافت وماهیت انسانی وهویت ملی خود را باخته است.
علی اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا