ابراز انزجار خانواده های کرمانشاهی ازمزدوری فرقه رجوی برای آل سعود

خانواده های کرمانشاهی که هرکدام اسیری درچنگ رجوی دارند متفق القول هستند که اکنون رجوی عمدأ وعلنأ مزدورآل سعود وآلت دست خشونت طلبان امریکا شده اند.

آنها برنامه های طراحی شده آل سعود –صهیونیزم وامپریالیزم را به عمل درمی آورند. ما خانواده های کرمانشاهی از این عمل فرقه رجوی ابراز انزجارمی کنیم.آنها روزی سوار برتانک های صدام شدند که خون جوانان ایرانی روی شنی های آنها پاک نشده بود وبا جلوداری برای ارتش صدام بی رحمانه بچه های ما را شهید کردند واین دشمنی وقصاوت را وظیفه انقلابی وخدشه ناپذیر اعلام شده از سوی رهبری خود عنوان می کردند.

اینک این اعمال رجوی درکشتاروترور وخرابکاری کپی همان دوران وزنده کردن همان استراتژی دوران صدا است.

ما از فرزندان اسیرخود می خواهیم دیگر هیچ گونه بی تفاوتی وغفلتی پذیرفته شدنی نیست. کناربکشند و دست خود را به خون کسی آغشته نکنند ما جزئی از این ملت بزرگ ایران هستیم وهرگز اجازه نخواهیم داد آل سعود از طریق مزدوران بی بته ای مثل رجوی ها آرامش مملکت مان را به هم بزنند.

ماباج به شغالانی مثل رجوی نخواهیم داد.

باجان وخون خود درمقابل هرتوطئه ای خواهیم ایستاد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا