استمداد خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک از وجدانهای بیدار بشری

اینجانبان ازخانواده های اعضای گرفتار در یک سازمان و فرقه مخرب وکنترل ذهن وتروریستی رجوی هستیم که عضوی یا اعضایی ازعزیزانمان سالیان متمادی است که رنگ و بوی دنیای آزاد ویک جامعه بشری را ندیده اند وبالکل به فراموشی سپرده اند.
دریک دهه گذشته با اجتماعی که حول انجمن نجات گیلان با اهداف انسانی وخداپسندانه با مدیریت عضوجداشده آقای پوراحمد تشکیل داده ایم ؛ مسیرپرهزینه وتوامان با درد ورنج طاقت فرسایی را دردستیابی به دیدار و رهایی عزیزان اسیرمان با تحصن در اطراف اشرف مضمحل شده درعراق متحمل شده ایم.


مابعد کسب پیروزی بررجویهای سنگدل و ستیزه جو در پس انتقال موفقیت آمیز اعضای نگون بخت از اشرف و عراق ناامن به جانب کشورآلبانی امیدوارانه خدای را سپاس گفتیم وخوشنود از دیدار درچشم انداز با عزیزان اسیرمان خانه هایمان را گل آذین کردیم تا رهایی وبازگشت زودهنگام آنان را با قلبی مالامال ازعشق وانتظار پذیرا باشیم.
درگذرزمان با خبرهایی که ازوضعیت هرچند شکننده مافیای رجوی شنیدیم دیگربارسرمای ناامیدی برروح وروان رنجور و زخمی خود احساس کردیم که گویی سرزمین انتخاب شده آلبانی میخواهد که گورستان رجویها باشد که خواسته یا ناخواسته تمام اعضای نگون بخت آنرا دراشرف 3 یا بعبارتی دقیقتراسارتگاه ایستگاه آخررا دربرگرفته است وسرنوشت سیاه وناخشنودی را با مرگ تدریجی اعضای خانه سالمندان درهاله ای ازگمانه های مرگهای مرموزومشکوک رقم زده است که درقدم اول انتشارمرگ 3 تن ازاعضای تیره بخت سالمندان اشرف3 بنام های علی خلخال وفخری اصفهانیان واکبرچاووشی را ازسایتهای نخ نمای رجویها خبردارشدیم که خود حاکی ازاین بود که میتواند تقدیرسرنوشت عاقبت عزیزانمان را آنگونه که رجویهای سنگدل وحشی خاصه مریم قجر؛ آن عجوزه خوش پوش وخوش گذران وطن فروش میخواهد ؛ ناگوارانه رقم بزند.
ما خانواده های دردمند وچشم انتظارگیلک ؛ خسته ازبی خیالی وبی توجهی وحتی معامله گرایانه سازمان های حقوق بشری خاصه کمیساریای عالی پناهندگان درخصوص امداد رسانی به عزیزان اسیرمان ازچنبره مخوف و اسارتبار رجویهای آویزان شده به اجنبی تبار مثلث امریکا و صهیونیسم و آل سعود؛ عاجزانه ازوجدانهای بیدار بشری خاصه فعالان آگاه و مسئول حقوق بشری درخصوص رهایی اسرای نگون بخت ازاسارت رجویهای ملعون وطن فروش استمداد می طلبیم وآرزومندیم که زودی با دلهای شادمان خانه هایمان را به وجود عزیزان اغفال شده مان گل آذین کنیم.
خانواده های دردمند وچشم انتظارگیک

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا