مریم مهر تابان می بریمش تیرانا

آرزو بر سالمندان فرقه عیب نیست. سالها بود که در ایام عید در دید و بازدید های اشرف و در نشست های کذایی مریم رجوی ، شعار مهر تابان می بریمش به تهران را سر می دادیم حالا عیب ندارد سالمندان فرقه بالاخره تصمیم گرفتند شعار را معکوس عملی کنند و با بردن مریم به تیران ( تیرانا ) این آرزوی به گور رفته را به یک شکلی محقق کنند . امیدواریم که سال جدید همراه باشد با ریزش ها و پاشیدن تشکیلات فرو پاشیده رجوی . اگر چه به تهران نتوانستند ببرند اما فرقی ندارد زیرا تهران هم حرف اولش با” ت “شروع می شود تیرانا هم با همین حرف ، پس نتیجه یکی است این “ت “با آن “ت” بدر ، حال باید از پیرمردان و پیر زنان تشکر کرد که شعار مرحوم مسعود را با چنگ و ناخن هم شده محقق کردند .

اکنون باید به حال مریم قجر گریست که چگونه تناقض تیرانا را به جای تهران تحمل می کند اینجا دیگر پشت تنگه نیست که بگوید شما حائلی داشتید و پشت زن و بچه هایتان گیر بودید ، در تیرانا حائلی وجود ندارد بلکه حائل اصلی وجود نامبارک رهبری شماست که مثل اختاپوس روی اعضای نگون بخت خیمه زدید و اجازه نفس کشیدن را هم به آنان نمی دهید . باشد که آفتاب مهر تابان اینبار از غرب نه طلوع ، بلکه غروب کرده و سایه شومش از سر اعضاء برداشته شود و طلوع زندگی اعضای نگون بخت با خروج از تشکیلات فرقه رجوی رنگ و بوی آزادی به خود بگیرد و در دنیای آزاد بار دیگر نفسی راحتی بکشید .
عبدالله افغان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.