دیدار با خانواده مهدی نوروزی در دفتر انجمن نجات گیلان

مهدی نوروزی ازاسرای اغفال شده فرقه بدنام رجوی است که چیزی حدود 30 سال ازعمر و جوانی اش را ناخواسته به پای مطامع جاه طلبانه رجوی ریخته است. خانواده اش خاصه پدر و مادر دردمندش درجدایی وچشم انتظاری عزیزشان قیمت هنگفتی پرداخت کرده اند طوریکه هردو بفاصله 6 ماه ازهم درسال 1385 بی آنکه مهدی را درآغوش بفشارند، آرزو بر دل، دارفانی را وداع گفتند و به رحمت ایزدی رفتند.

در ملاقات روزگذشته با خانواده اسیر مذکورآقای هادی نوروزی ازبرادران مرتبط با انجمن نجات گیلان ضمن استمداد ازمجامع بین المللی خاصه مسولین ومقامات دولت آلبانی گفتند:” برادرم حین خدمت سربازی به اسارت دشمن درآمد وبدترازآن طی یک معامله کثیف ضد انسانی به دام مافیای مجاهدین افتاد که تاکنون بالغ برسی سال است که از آن عزیز ستم رفته بی اطلاع وبی خبریم.
متعاقب انتقال اسرای رجوی به آلبانی ماهم امیدوار شدیم که راه دیدار و ملاقات حضوری برای ما خانواده های دردمند وچشم انتظارهموار خواهد شد وبدین صورت روزنه امید دردلمان جوانه زد. ولیکن متاسفانه خبرها حاکی ازآنست که کماکان رجویها عزیزانمان را دراسارتگاه اشرف 3 درآلبانی محبوس کردند وآنان را ازیک زندگی عادی ودسترسی به تلفن واینترنت وجامعه آزاد محروم ساختند ودرقبال اقدامات ضدانسانی خود به هیچکس حتی مجامع حقوق بشری پاسخگونیستند که لابد به قطع ویقین مماشات ونادیده گرفتن حق خوریهای رجویها ازنگاه آنان ودولت آلبانی درکاربوده وهست.”
آقای نوروزی پس ازشنیدن توضیحات روشنگرمسول انجمن حول درماندگی وبلاهت رجویها درآلبانی وآویختن شان به امریکا وصهیونیسم درخیانت به ایران وایرانی، ریزش روزافزون نیروهای درمانده ومستاصل را نشان ازفروپاشی واضمحلال کامل فرقه رجوی دانست وتاکید کرد که این امریعنی بهم ریختگی تشکیلات سیاه رجوی ؛ چشم انداز رهایی تمام اسرای نگون بخت را نوید میدهد وشخصا بدان امیدواروخوش بین هستم که البته تا تحقق آن ماهم بیکارنخواهیم نشست وچنانچه زمینه وبسترش فراهم شود با حضورمان درآلبانی ؛ اسارتگاههای رجوی را روی سرشان خراب خواهیم کرد وموجب رهایی تمام اسرا ازجمله برادرنازنیم ازچنگال رجویها خواهیم شد.
آقای نوروزی درخاتمه دیدارصمیمانه ضمن تشکروقدردانی اززحمات بی شائبه و بی منت آقای پوراحمد وسایراعضای انجمن نجات گیلان ؛ درخواست کردند که صدای دردمندانه این خانواده وسایرخانواده های دردمند وچشم انتظاررا به گوش جهانیان برسانند واستمداد بطلبند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا