خروج غرب از برجام داغ ننگ دیگری بر چهره پلید رجوی

بعد از خروج ترامپ از برجام به دستور سران فرقه تروریستی رجوی مجلس رقصی در اشرف 3 به راه انداخته شد و مسئولین کودن به خیال خام خود سعی نمودند باز هم به فریبکاری رجوی در مناسبات ادامه دهند که انگار این بار کار دیگر تمام است و باید جشن پیروزی گرفت!!!.

این نکته من را به یاد موقعی انداخت که وقتی در عراق بودیم به طور مستمر رجوی فریبکار شعار می داد که چون از پشتیبانی صدام برخوردار است دیگر کار حکومت ایران به پایان خود رسیده است و اگر اتفاقی در داخل کشور می افتاد، ساز و دهل به راه انداخته و شیرینی می خوردیم که دیگر امسال کار تمام است ولی روز بعد باز همان داستان تکراری بود و ماندگاری در عراق.

اکنون سران فرقه بعد از سرنگونی صدام چهار دست و پا سر در آخور غرب فرو کردند و خیال می کنند که حمایت سران جنایت کار غربی مانند مک کین و جان بولتن و… می تواند آنان را در امر سرنگونی کمک کار باشد ولی چیزی که از قبل رجوی هم به آن اشاره می کرد هیچ وقت افعی کبوتر نمی زاید و باید به رجوی گفت که از غرب چیزی از سرنگونی برای شما در بر نخواهد داشت.

اکنون وقتی خبرهای داخل اشرف 3 را شنیدم به خودم گفتم که من عمرم را چگونه در فرقه تروریستی رجوی به هدر دادم. آیا برای مسئولین خود فرقه هم سئوال نمی شود که چرا ما سرنگونی خیالی را از غرب طلب می کنیم؟ اگر قرار بود این گونه باشد این همه سال ماندن در عراق برای چه بوده است؟ ما هم می توانستیم مانند دیگر گروه های دیگر در اروپا و آمریکا این کار را انجام می دادیم و کسی هم کشته نمی شد.

باید گفت که با کیسه کشی که رجوی از غرب می کند به خوبی ماهیت ضد ایرانی خود را به اثبات رسانده است که تا کجا حاضر است مردم ایران در تحریم باقی بمانند تا او و دار و دسته جنایتکارش روی دستان ترامپ کودن به قدرت برسد.

ولی چیزی که هر روز برای همه روشن می شود ماهیت تروریستی و ضد ایرانی فرقه رجوی است که اکنون دیگر مرزی باقی نگذاشته است.

البته باید به ترامپ و سران جنایت کار و کودک کش اسرائیل غاصب گفت که همان بهتر از رجوی زن باره حمایت کنید چون فقط آنان هستند که می توانند در جنایت و کشتار مردم ایران کمک کار شما باشند و در انتها هم باید به رجوی و دار و دسته جنایت کارش گفت که هر چقدر می خواهید بر طبل توخالی ترامپ و برجام بکوبید و در نهایت این مردم ایران هستند که پیروز از این نبرد خارج خواهند شد و به مانند همیشه این روسیاهی برای شما جنایت کاران باقی خواهد ماند.

عبدالله افغان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا