وارونه نمایی

دست و پا زدن سران فرقه رجوی در مرحله فروپاشی

وضعیت فرقه تروریستی رجوی بعد از اخراج از عراق و استقرار در کشور آلبانی به حدی خراب است که برای مطرح کردن خود حاضر است به هر دستاویزی چنگ بزند تا خودش را سر پا نگهدارد! به طور مثال می توان از جمع آوری حرفهای مسئولین حکومتی گرفته تا اعتراض به مسائل صنفی و… اشاره نمود بعد از داستان اغتشاشات در دی ماه سال قبل و شروع سریالی اعلامیه های فرقه اکنون انگار قصد ترمز زدن ندارد چون به دستور مریم قجر سرکرده فرقه رجوی امسال؛ سال قیام نامگذاری شده این شماره انداز اعلامیه ها هر روز تولید می شود. یک روز در مورد نرسیدن آب به اصفهان است یک روز در مورد کازرون و یک روز در مورد مسابقه فوتبال و یک روز هم اعتصاب کامیون داران و…
حال اگر به هر کدامشان بپردازیم این گونه مسائل در همه کشورها حتی در جوامع پیشرفته غربی هم وجود دارد. چون اعتراض به مسائل صنفی حق هر فردی و یا صنفی می باشد ولی از غار برگشته گان فرقه رجوی فکر می کنند با هر اعتراض حتماً حکومت سرنگون خواهد شد. بطور مثال چند روز بود که کامیون داران در مورد پایین بودن کرایه اعتصاب کرده بودند و دولت هم قبول نموده و کرایه آنان را بالا برد. عملکرد دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی بسیار جالب است آنان هر روز اطلاعیه داده و اعلام می کنند که کامیون داران اعتصاب شان تمام نشده و هنوز ادامه دارد و برای اینکه آنرا مهم نشان دهد محدثین را به تلویزیون خود آورده تا با شیادی و حقه بازی طوری جلوه دهد که نخیر در این جریان حکومت برنده نشده و اعتصاب هم چنان ادامه دارد. سئوال این است که وقتی در اروپا و دیگر کشورها، کامیون داران دست به اعتصاب می زنند راه به تغییر حکومت می برد؟ وقتی اعتصاب در راه آهن فرانسه اخیراً اتفاق افتاد آیا خواهان تغییر حکومت بودند یا مسئله شان صنفی بوده است؟ برای جواب دادن به این مسئله باید گفت که سران فرقه تروریستی رجوی در چنان گردابی بسر می برند که هر مسئله و اتفاقی در داخل کشور برای آنان نعمتی به حساب می آید تا خودشان را مطرح نموده تا از اربابان خود پولی دریافت نموده و برای نیروهای وارفته خود روحیه خریده که حداقل تا بهمن 97 نزدشان بمانند ولی با همه این ترفندها باز هم شاهد ریزش نیرو به صورت روزانه هستیم.
مریم قجر خودش بهتر از هر کسی می داند که اگر حکومتی با اعتصاب مسائل صنفی سرنگون می شد می بایست همه حکومت ها در دنیا تا کنون چند بار سرنگون می شدند و چیزی از آنان باقی نمی ماند. البته برای دشمنان مردم ایران که این گونه کوته نظر و کودن تشریف دارند همان بهتر که به دنبال این گونه مسائل باشند و مردم ایران به آنان خواهند خندید که دشمنانشان این گونه کودن و خرفت می باشند.
هادی شبانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا