ماشین تبلیغاتی مجاهدین

مریم و برنامه پر کردن شکم گرسنگان اروپا در ویلپنت فرانسه

باز هم به سی خرداد نزدیک می شویم و اجرای دوباره شوهای مسخره مریم قجر در فرانسه. از یک ماه قبل طبق برنامه مسئولین فرقه تروریستی رجوی سعی می کنند با تمام توان و به کار گرفتن افراد غیر ایرانی (لهستانی، آفریقایی، سوری ها و…) و نفرات کارتن خواب و بیکار از سراسر اروپا جمع نموده تا بتواند با دادن چند وعده غذای مجانی و قول پاریس گردی و دادن مقداری پول آنان را به مراسم خود آورده تا بعنوان سیاهی لشکر استفاده نمایند. از هم اکنون برای ما روشن است که آمار همان است که سالیان گذشته آنرا نشخوار نمودند شرکت هزاران تن از مردم به اصطلاح آزادی خواه!!! که این بار آمار باید بالای صد هزار نفر باشد و به رخ غرب و عربستان بکشند که آنان دور ریختن پولهای شان بی خود نبوده است.
سئوال این است که وقتی فرقه تروریستی رجوی این قدر قدرت جمع کردن نیرو را دارد!!! چرا در مواقع دیگر در کشورهای مختلف نفرات جمع شده در آکسیون های فرقه به انگشتان یک دست هم نمی رسد؟

فرقه تروریستی رجوی بعد از افشاگری نیروهای جدا شده حتی اکنون در میان نیروهای ایرانی در اروپا هم جایی ندارند. تکرار این شوهای مسخره هیچ دردی از فرقه را حل نخواهد کرد فقط یک کار تبلیغاتی است که مریم قجر سعی دارد با این حربه هم خودی نشان دهد و هم به نیروهای نگون بخت خود در اشرف سه که دیگر رمقی برای آنان نمانده روحیه دهد که حداقل تا بهمن 97 در مناسبات سازمان باقی بمانند.
از هم اکنون می توان حدس هم زد که مریم قجر به همراه خیل نفرات مفت خور و مواجب بگیر خود در ویلپنت چه خواهند گفت بطور مثال: حکومت ایران در حال فروپاشی است، استارت سرنگونی زده شده است، فروپاشی نزدیک است، قیام خیالی وی استارت خورده است و… ولی چیزی که از همه جالب تر است حرفهای تاکیدی و دستوری مریم قجر این داعشی کثیف می باشد، باید حکومت ایران سرنگون شود، باید قیام کرد و… ولی چیزی که در حرفهایش مشخص نیست اینکه چه کسی می خواهد این کار را انجام بدهد و اینکه شیوه های کار چگونه باید انجام گیرد. به همین خاطر مریم قجر برای جواب ندادن به این سئوالات هرگز اشاره ای به آن نمی کند. مگر قبل از مریم قجر، مسعود در نشست های اشرف استارت سرنگونی، دکل سرنگونی و سین آ و… را نشخوار نمی کرد؟ ولی دیدیم که اکنون فرقه در اروپا به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه می دهد.
داستان مریم قجر و اجرای برنامه های سی خرداد که قسمت اعظم آن به چند روز زندانی شدن وی بر می گردد به خوبی نشان می دهد که سران فرقه برای سر پا ماندن و اظهار وجود کردن به دلارهای نفتی عربستان و آمریکا نیاز دارند.
برای مردم ایران ماهیت این جنایت کاران کاملاً روشن است جمع شدن هر ساله تعدادی افرادی ضد ایرانی، محفل زدن و گرفتن پول،کار دیگری ندارند. همان بهتر که با شیره مالیدن بر سر مریم قجر بعنوان دشمن مردم ایران به کارهای کثیف خود ادامه دهند.
شوی مریم قجر در ویلپنت از هم اکنون می توان آنرا سوخته فرض کرد چون هیچ حرف جدیدی برای گفتن نداشته و تکرار همان شعارهای توخالی است که سالیان آنرا نشخوار نموده است البته برای یک دور همی خوب است و شکم تعدادی از افراد گرسنه سیر می شود که از نکات مثبت این شو می باشد.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا