برادری که بطور خستگی ناپذیری پیگیر آزادی برادرش است

آقای اکبر محمدی کامیاب برادر اصغر تحت اسارت فرقه رجوی سالهاست بطور خستگی ناپذیری در هر مکان و زمان که شرایطی فراهم شود غیرممکن است پیگیر وضعیت برادرش نشود. ایشان فرصت را غنیمت شمرده و در مراجعات کاری ، از اعضای انجمن نجات زنجان در محل کار شخصی از آخرین وضعیت برادرش جویا شد . ما به چنین برادری که در وفای به عهد نسبت به برادرش ایستادگی می کند درود می فرستیم .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.