مجاهدین مزد سواری دادن در عراق را در آلبانی می گیرند

سازمان مجاهدین درسال 73 و74 توسط وزارت خارجه امریکا دریک گزارش چهل صفحه ای درلیست سیاه تروریستی قرار گرفت. رجوی ها درآن مقطع این گزارش را سخیف دانسته و پشت آنرا یک سناریوی استمالت از رژیم تحلیل کردند.
رجوی هیچ وقت در آن سرفصل هم ضدیت وگزارش وزارت خارجه امریکا را افتخار ضد امریکایی وضد امپریالیستی خود نمی دانست. او به خوبی می دانست خلق ایران وفضای داخل ایران به هیچ وجه به نفع او نیست. لذا ناراحتی آنها ازاین بود که این همه انرژی صرف کردند تا حمایت امریکا را جلب کنند ته قضیه گزارش چهل صفحه ای ورود به لیست سیاه درآمد.
به همین دلیل رجوی دستور داد تمام سرودهای ضد امریکایی وامپریالیستی را حذف واستراتژی وایدئولوژی جدیدی به نام پوسته شکنی از خود بروز دهد ودر عمل وابستگی تمام عیارشان به امریکا را ثابت کنند.
درواقع درهمان ابتدا تعدادی از کادرها به روشنی این چرخش وسمت گرفتن به زیرچتر امریکا را درک کردند ومسئله دار شدند اما دیگر دیر شده بود وخط واستراتژی رجوی کلید خورده بود وتمامی تعهدات امضا شده بود ومجاهدین خلق تغییر اصول وماهیت دادند وحتی در رده های بالا به گذشته خود تیغ کشیدند که اصلا چه دلیلی بر ضد امریکایی بودنشان بوده است.
درواقع آن روزهایی که از گزارش سخیف وزارت خارجه امریکا ومعامله پشت پرده با رژیم شده بود درمدت کوتاهی پس گرفته شد ورجوی نمایندگان خصوصی خود (محدثین و چیت ساز) را به خدمت وزارت خارجه امریکا فرستاد وهرگونه تعهدی را پذیرفت وتا آنجا پیش رفته بودند که استراتژی و اصول نوین خود را به نظریه پردازان امریکا سپرده بودند.
اکنون هم فرقه رجوی اگر آلت دست وزارت خارجه است و جلسات و برنامه های خارجه را با آنها مشترکا اجرا می کنند. درواقع صرفأ جهت این است که حتی یک بار هم که شده امریکا ازرجوی به عنوان آلترناتیو نام ببرد. ولی قطعأ و قطعأ این کار عملی نخواهد شد چون وزارت خارجه امریکا از خود مجاهدین بهتر وبیشتر از نیات درونی این فرقه آگاه است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا