عملکرد سازمان مجاهدین خلق

به بهانه فرارسیدن ماه محرم و سوء استفاده فرقه رجوی از آن

هرایرانی بانام و یاد حسین (ع) و به عشق حسین بزرگ می شود و آرزو دارد که حسینی فکر کند و حسینی کار کند و حسینی زندگی کند وقدمی هرچند کوچک درراه آرمان های امام حسین بردارد.
حتی خیلی از خانواده ها هستند که وقتی دختر یا پسرشان به دنیا می آید او را نذر امام حسین می کنند و یا اسمش را حسین می گذارند و یا به نحوی درارتباط با نام حسین باشد.
من به ماه قمری در روز دهم محرم یعنی روز شهادت حسین (ع) به دنیا آمده ام به همین خاطر اسمم را حسین گذاشته اند ونذری امام حسین شده ام.
درایام محرم مردم سراسر ایران ازهمه قشر چه جانانه برای حسین عزاداری می کنند. درگوشه کنار برای امام حسین ودرعزای حسین برسینه وسرمی زنند وبرای همیشه مشعل قیام حسین را درتاریخ وتا جاودان زنده نگاه می دارند.
واما دراین بین هستند تاجرانی که فقط می خواهند از اعتقادات مردم وعشق بی حد و مرز مردم ایران به خاندان علی (ع) وبه طورخاص امام حسین سوء استفاده کنند وخط ومقاصد خود را به پیش ببرند.
کسانی که عزاداری و سوگواری برای حسین را یک کار ارتجاعی می دانستند و رسمأ این را اعلام می کردند ولی به یک باره خودشان دسته گردان و سوگوار امام حسین نشان می دهند.
وقتی که در درون تشکیلات سازمان (رجوی) بودم همیشه یک سئوال ذهنم را به خودش مشغول می کرد وهر بار مطرح می کردم جواب می گرفتم که ارتجاعی فکر می کنم.
سوالم این بود: چرا درماه محرم اهمیتی برای آن قائل نمی شوند وسوگواری برگزار نمی گردد؟
دردرون سازمان عزاداری وسوگواری یک کار ارتجاعی وبه قول خودشان رژیمی به حساب می آمد که از احساسات آدم های نا آگاه جامعه سوء استفاده می شود.
رجوی می گفت: کسانی که این کارها را می کنند نادان ترین قشرجامعه هستند واصلا نمی دانند حسین کیست وعاشورا ومحرم چه فلسفه ای دارد. اینها مردم ابله ونادان هستند که از عاشورا وحسین فقط برسروسینه زدن را می دانند وبس.
درحالیکه رجوی، تمام مردم یک پارچه ایران را با دهن کثیفش نادان خطاب می کرد که ازعاشورا هیچ چیز نمی دانند. ولی درواقع شورحسینی که درمردم ایران موج می زند درتاریخ همه ملل بی نظیر است.
رجوی ازیک طرف خودش را رهبر انقلاب مردم ایران و زنش را رئیس جمهور موقت مردم ایران وارتش آزادیبخش ملی اش را هم به نام مردم نام گذاشته بود ولی بی شرمانه مردم یکپارچه ایران را درنشستهای درونی خودش مشتی نادان خطاب می کرد. اما درواقع نادان خودش بود که ضد مردم بود.
رجوی هیچ راه حلی بجز مطرح کردن خودش وزنش وریختن خون بی گناهان نداشت.درکوله پشتی رجوی اگر آزادی ودموکراسی یافت می شد اول به اعضای خودش روا می داشت وبعد دیگران.
رجوی هیچ وقت به قیام حسین وروح عاشورا ومعنای قیام حسینی اعتقادی نداشت اوبه همه چیز به عنوان وسیله نگاه می کند وسیله ای برای به قول خودش سرنگونی! ولی درواقع خیانت بیشتر وهرچه بیشتر از پشت واز روبرو خنجر فروکردن برپیکر ایران و مردم ایران.
رجوی وفرقه اش مثل تاجرانی که مثلا می بینند رقیب آنها با استفاده از حربه یا وسیله ای سود بیشتری به دست می آورند به فکر استفاده از محرم وعاشورا به عنوان یک وسیله کاملأ تجاری برای گرم کردن بازار خود ومردمی نشان دادن خود ومثلا شانه به شانه شدن با رقیبش افتاد.غافل ازاینکه این میمون هرچند که خیلی زشت است وهرچه بازی بیشتری دربیاورد بیشتر ازچشم ملت ایران می افتد وبازی اش تماشا ندارد.
مجاهدین که روزگاری عزاداری برای حسین را ارتجاعی می دانستند شروع به یک سری جست وخیزها به اسم عزاداری برای امام حسین درداخل پادگان ها کردند که فقط مصرف عوام فریبی وبرای تبلیغ وپخش بیرونی بود که بگویند ما هم حسینی هستیم.
رجوی درنشستی به ما گفت: ما خیلی دیرکرد داریم. وقتی که می بینیم مردم ایران به عشق حسین درکوی وبرزن وطن چه غوغایی به پا می کنند اعتراف می کنم که دراین جنگ ما باخته ایم. وازاین به بعد می خواهیم محرم را ازچنگ رژیم حاکم برایران دربیاوریم.چون متعلق به مجاهدین است وما وارث امام حسین هستیم.
او گفت: می خواهیم ازاین به بعد پا در میدان جدیدی بگذاریم که همه اش برای ما برد ومنفعت است.
به راستی اوفکر می کرد که محرم بازار جدید است وبایک منطقه جدید تجاری که باید سرمایه اش را درآن به جریان بیندازد.هرجا که سود بیشتری باشد باید سرمایه ی بیشتر به کار انداخت.
رجوی به این فکر می کرد حالا که دیگر نمی تواند درمرزها کشتار کند ودرشهرها بمبگذاری کند وعملیات تروریستی انجام دهد وعملا ارتش آزادیبخش ملی اش هم ترشیده وبه گل نشسته است وبه تاریخ مصرف گذشته ها واوراقی ها پیوسته است پس بهتراست دربازار محرم دست وپایی بزند و داد وفریادی کند که البته به گوش شنوایی هم نرسید چون پروانه ی گرد شمع حسین مدعیان دروغین را خوب می شناسند.
البته وقتی که یکی درحال غرق شدن باشد به هرکاری دست می زند.آیا حالا که مردم ایران درگیرجنگ ومحاصره بیرحمانه امریکا هستند وکمبود وگرانی روزبه روز بیشتر می شود آیا مجاهدینی که این همه خلق خلق می کنند ودم از آزادی خلق ها می زنند دست امریکا را ول کرده اند؟ نه، نه تنها نکرده اند بلکه بزرگترین دروغ ساز وتحریک کننده برای تحریم وجنگ علیه مردم ایران هستند.
امام حسین به سوی شمشیرها رفت اما مجاهدین شمشیرها را برای مردم ایران روانه می کنند.
سید حسین رضایی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا