خانواده ها

برادرمان را درآنجا دیدیم، شستشوی مغزی شده بود

آقای اردشیر افضلی برادر مسعود افضلی که به دیدار اعضای انجمن استان کرمانشاه آمده بود می گوید: برادرم مسعود درحالیکه درسال 1367 – هیجده سال سن داشت توسط فرقه مجاهدین درسرفصل عملیات مرصاد ربوده شده واکنون که 30 سال است از آن تاریخ می گذرد، برادرم کماکان دراسارت سازمان مجاهدین به سر می برد.

دراین دیدار آقای افضلی از ملاقات با برادرش در اسارتگاه اشرف گفت:
ما برادرمان را درآنجا دیدیم اما شستشوی مغزی شده بود و نمی توانست رابطه واقعی و برادری و خویشاوندی با ما برقرار کند.
او توسط چند نفرکنترل وهدایت می شد. درواقع آن نفرات مانع از ابراز احساسات وی با ما که خانواده اش بودیم می شدند وبه جای وی حرف می زدند و به جای او تصمیم می گرفتند.
آقای افضلی ادامه داد: ما اساسأ با فرقه رجوی از لحاظ ایدئولوژیکی و دینی سنخیتی نداریم. ما اهل حق هستیم و رجوی و تشکیلاتش اصلا چنین اعتقادی را قبول ندارند و برادر ما هم در این وسط بلاتکلیف و شاید هم به صورت صوری خود را متقاعد کرده ودرحال تظاهر به قبول اجباری فکر و ایدئولوژی رجوی شده است.
وی اضافه نمود: برادر ما برای اسم و رسم پوشالی مسعود ومریم اشک می ریزد اما برای من که برادر او بودم و مابقی اعضای خانواده بی احساس است. اما این تنظیم رابطه وابراز احساسات صوری فقط یک زمانبندی کوتاه دوام داشت ودوستان او در فرصت کوتاهی که ما را همراهی می کردند ازنمایشی بودن این سناریو به ما خبر می دادند واظهار می داشتند که برای ملاقات هرفرد با خانواده اش توجیهاتی می کنند وفرد را آماده می کنند که بای ندهد واگر وارد دستگاه عادی گری وعواطف خانوادگی بشود بریده محسوب می شود.
درواقع رجوی وسران رده بالای سازمان نه ارزشی برای افراد موجود دراسارت خود هستند و نه اصلا ارزشی برای تمامی کشته هایی که طی سالیان درعراق خون آنها را به هدر داده و آنها را نفله کردند هستند. بلکه سران فرقه به فکر زندگی وعیاشی خود هستند وادامه اسارت این افراد را صرفأ برای بهره کشی از آنها می خواهند و بس.
من به عنوان برادر مسعود افضلی از او می خواهم از خود سئوال کند در طول این 30 سال آیا یک دقیقه و نه بیشتر به تصمیمی که گرفته فکر کرده که آیا دراین سازمان و فرقه یک سر سوزن به نفع خلق وملت ومملکت وحتی شخص خود قدمی مثبت برداشته یا خیر؟! بعد از این یک لحظه تفکر به درون خود جواب دهد وبس. ماچیزی بیشتر از این یک سئوال از او انتظار نداریم.
آقای افضلی درپایان این دیدار اظهار داشت که تا رهایی برادرش از فرقه جهنمی رجوی از پای نخواهد نشست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا