مریم رجوی

سی ام مهر اعلام خودکامگی و خود برتربینی مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور

انتخابات یکی از متداولترین روشهای دموکراسی در هر کشور و ملتی میباشد که بواسطه ان مردم آن منطقه و کشور فردی را بعنوان مسئول و رئیس برای خود انتخاب مینمایند و در تمام دنیا چنین حرکتی وجود دارد که البته در برخی کشورهای کمونیستی به این مقوله کمتر توجه می شود و یا اصلا ارزشی برای این حرکت عمومی قائل نمیشوند.
در سازمان مجاهدین به اصطلاح خلق که کاملا به یک سازمان تروریستی و جاسوسی تبدیل شده و با وجود متزلزل شدن پایه های آن و ریزش عناصرش به دلیل نبود آزادی بیان و عمل و همچنین با وجود پرونده سیاه در مدت حضور 40 ساله اش در ترور افراد و از بین بردن ارکان خانواده ها و زیر پا نهادن حقوق اولیه انسانهای تحت امرش، باز هم سرکرده این فرقه که حتی در این مدت چهار دهه یکبار هم در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده و به هیچ یک از عناصر تحت نظر خودش اجازه انتخاب نداده، خود را ملقب به رئیس جمهوری می داند و این در حالی میباشد که او در شورای فرمالیستی خود نیز چنین انتخاباتی نداشته و ندارد.
مریم رجوی که خود تصویر کامل از یک تروریست بین المللی میباشد و کافیست یکبار در دادگاه بین المللی بر روی صندلی محکوم نشسته وافرادی را که از این فرقه توانسته اند خود را نجات دهند را بعنوان شاهد جنایتهایش روبروی او قرار دهند، تمام مردم جهان پی به خوی درندگی او خواهند برد، اکنون خود را رئیس جمهور یک ملت 82 میلیونی که آزاد اندیش بوده و برای آینده خود تصمیم گیری مینمایند می داند و خود را در برخی مجامع که همتراز با خود این تروریست بوده و تنها بفکر از بین بردن آزادی انسانها و دربند کشیدن آنها میباشند رئیس جمهور پوشالی معرفی میکند و گرنه در تمام دنیا بر طبق قوانین مرسوم برای ملت ایران بخاطر انتخابات آزادی که دارند احترام قائل میباشند.
سران فرقه رجوی که هیچ بویی از انسانیت نبرده و در تمام مدت حضور سیاه و شومشان تنها بفکر سرکوب آزادی عناصر خود بوده و آنها را در سیاهچاله های اشرف و لیبرتی و اکنون در آلبانی در حصارهای فیزیکی و ذهنی گرفتار نموده اند و برای خود در غارهای ذهنی که بسر میبرند دنیای پوشالی ساخته و مریم عضدانلو را بعنوان رئیس جمهور نامیده اند و این در شرایطی است که نفرات این فرقه هیچ گونه آزادی عمل و انتخابی نداشته و ندارند و تنها مریم رجوی میباشد که بیش از چهار دهه ریاست آنها را داشته و هیچ فردی از عناصر موجود ارتقای ذهنی بالاتر از او را ندارد و این است آزادی رجویسم! در سازمان مجاهدین که متاسفانه برخی از سناتورهای جنگ طلب و از رده خارج که تنها بفکر خوش گذرانی خود میباشند و هزینه ان را با علم نمودن افرادی همچون مریم رجوی بدست میاورند او را رئیس جمهور مینامند و در غیر این صورت حتی خود وزارت کشور ایالات متحده نیز او را قبول ندارد و تمام افرادی را که با او در ارتباط میباشند را خارج از دستگاه دولتی عنوان مینماید.
جالب است بدانید در یک نظر سنجی که توسط یک گروه مخالف کشورمان در فضای مجازی و در خارج از کشور انجام شد، سازمان تروریستی مجاهدین که این همه ادعای مردمی بودن را مینمود تنها با 250 رای که آنهم زاییده خود سران فرقه رجوی میباشد در آخرین ردیف اپوزسیونهای مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفت که حاکی از انزجار تمامی مردم جهان به خصوص ایرانیهای مقیم خارج از کشور میباشد حال چه رسد به مردم عزیز کشورمان.
برای مردم آزاد اندیش کشورمان که در همه دوران انقلاب خود در تمامی عرصه های انتخاباتی شرکت نموده اند و با آزادی عمل توانسته اند روسای جمهور خود را انتخاب نمایند، نام مریم عضدانلو بغیر از یک خائن و جانی چیز دیگری نبوده و نیست و مردم کشورمان آنچنان از این عفریته و دارو دسته اش متنفر میباشند که حتی آوردن نام او و یا فرقه ضد انسانیش را جزء غیر معقولات دانسته و انزجار خود را از آن اعلام میدارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا