ازشما بر نمیآید مریم خانم

جاروجنجال های خسته کننده و مسخره ی برنامه ی همیاری باند رجوی پایان یافت و نوبت به مریم خانم رسید که پیام اختتامیه ی آنرا صادر کند که کرد.

دراین پیام که خوشبختانه برخلاف سنت همیشگی وی کوتاه بود، چنین آمده است:

” برگزاری بیست و سومین همیاری ملی فراز دیگری بر تارک حماسه‌های پیشین و کهکشان درخشان دیگری از عزم و آماده‌باش هموطنانمان برای قیام و آزادی است. که علاوه بر کمکهای مالی بسیار ارزشمندی که به تلویزیون ملی ایران اهدا شد. اوج آگاهی و عواطف سرشار هموطنانمان نسبت به مجاهدین و ارتش آزادی و کانونهای شورشی، سراپای دشمن ضدبشری را لرزاند”.

این خیمه شب بازی ها که فریب افکار عمومی را بطور عام و روحیه دادن به قلعه نشینان مانز آلبانی را بطور خاص مورد نظر دارد، هیچ ارتباطی با مردم ایران ندارد و این خود شما بودید که پول های صوری بین هم رد وبدل کردید وقاطبه ی ملت ازاین جنجال ها دور مانده و طبعا مسئله را مربوط به خود ندانستند.

هیچ مدرکی دال به کمک مردم به این تلویزیون دروغپرداز وجود ندارد واگر واقعا هم پولی رد وبدل شده باشد، ازنوع پول شوئی بوده است.

یعنی اینکه ممکن است قسمتی ازکمک های دولت های خارجی ودشمن ایران را بنام مردم ایران قالب کرده باشید که این عمل نوعی پولشوئی بحساب میآید.

اگر تماس گیرندگان مبهم وفرضی، براستی هم که ازمردم ایران باشند، دراین صورت باید گفت که جزو عقب ماندگان اند و انسان دانا ومقید به منافع ملی وشرافت انسانی، با تحلیلی که ازوضع مجاهدین دارد، عاطفه ی مثبتی به باند رجوی بروز نمیدهد.

درادامه ی پیام چنین آمده است:

” هم‌چنانکه هموطنانمان در این سه روز، بارها و با شیواترین و نافذترین بیانها، خاطرنشان کردند؛ استقلال و خودکفایی مقاومت ایران را در برابر همه قدرتها و دولتها مُهر کرد، همه تبلیغات و یاوه‌های آخوندها و پاسدارانشان را به باد داد، پایگاه اجتماعی مجاهدین و تنها آلترناتیو دموکراتیک را در برابر چشم‌ها گذاشت و به‌خصوص نشان داد که توفان قیام مردم ایران برای آزادی سربازایستادن ندارد”.

چند نفر ازاین هموطنان استقلال وخود کفایی باند رجوی را تایید کردند؟!

ابراز کلمات دروغی که توسط چند ده اجیر باشد، چه وزنی درمیان یک ملت 80 میلیونی میتواند داشته باشد؟!

شما زمانی ازاستقلال وخود کفایی میتوانید دم بزنید که برای مدتی، کمک های خارجی را قبول ننموده ومشاهده نمایید که قادر به پرداخت هزینه های این تلویزیون کذائی هم نبوده و مجبور به رها کردن اسرای خود هستید که بخاطر گرسنگی دست به شورش زده اند.

شما فعلا حکم داماد عقیمی را دارید که با امکانات دیگران، به رتق و فتق امور مربوطه میپردازید وزمانی که استقلال خواهی بسرتان زد واین کمک های حرام را قبول نکردید، مانند سایر گروه های اپوزیسیون، برای تامین معاش روزانه، باید اعضای خود را به کار وتاکسی رانی واداشته وازقید اینهمه مهمانی دادن و کارناوال براه انداختن بگذرید ومنتظر مردم باشید تا ببینید سرنوشت کشور را چگونه رقم میزنند و آیا شما را بعنوان یک شهروند ایرانی برسمیت میشناسند یانه؟!

اگر شناختند، چه بدتر که باید منتظرتشکیل  دادگاه های مردمی برای رسیدگی به جنایات خود باشید.

همچنین:

” تضمین آزادی ایران و رهایی از رژیم ضدانسانی، همین ارزش‌های انسانی و همین همبستگی و اراده ملی است. می‌توان و باید چنانکه مسعود رجوی گفته است اعتماد پر‌پر شده در مسلخ خمینی و رژیم ولایت فقیه را با وفای به پیمان و صدق و فدای بیکران به ملت ایران برگرداند”.

ازکارهای شما، چیزی جز اسارت نصیب اعضای بیچاره ی تان نمیشود وابراز همبستگی با شما- که عملا ازطرف مردم درکارنیست- سرساییدن بر خاک پای سلطه گران ومرتجعین خونخوار معنی میدهد!

ضمنا، وفا، پیمان وصدق  را باید درجای دیگری جستجو کرد واین معانی با ماهیت بشدت زشت و ضدمردمی شما سازگاری ندارد!

وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا