خانواده ها

دیدار با مادر مقاوم و چشم انتظار شهربانو مرندی در دفترانجمن نجات گیلان

از رنج دوری وچشم انتظاری فرزندم پیر و ناتوان شدم

خانم شهربانو مرندی مادردردمند وچشم انتظارکه فرزندش خسروسلیقه دار را دراسارت رجوی دارد، طی کارزاروفعالیتهای ستودنی ازجمله مسافرت چندین باره به عراق ناامن به منظوردیدار وکمک به رهایی دلبندش ازچنگال رجوی، دردیدار امروزخود با مدیر انجمن ضمن قدردانی از زحمات پایدارومستمر ایشان گفتند” قبلترها زوربازو وتوان داشتم ومدام به انجمن سرمیزدم وازخسرو خبرگیری میکردم ودر راستای رهایی وی ازاختاپوس رجوی کوتاه بیا نبودم. الان همچنانکه می بینید با فرزندم علیرضا به دفترآمدم وبه تنهایی برایم امکان پذیرنبود که خدمت برسم.  فکروذکرخسرو و درآغوش کشیدنش خیلی دارد اذیتم میکند. خدا رجوی را لعنت کند که اینهمه ظلم وسختی را به من تحمیل کرد و فرزندم را که برای ادامه تحصیل به آلمان رفته بود ربود و از من دورکرد وامکان هرگونه ارتباط را ازبین برد.”

آقای پوراحمد هم ضمن خوش آمد گویی وقدردانی اززحمات بی منت مادرانه خانم مرندی گزارشی ازآخرین وضعیت باتلاقی وفروبرنده فرقه رجوی درآلبانی وخشم دیوانه وارمریم رجوی ازروند فزاینده ریزش وجدایی اعضای ناراضی به مادرمقاوم وچشم انتظاردادند وخاصه گفتندکه خبرهای موثق حاکی ازآن است که خسرو هم به خودش آمده وازجمله ناراضیان زندان مانز رجوی درآلبانی به شمار میرود وانشاءالله که به زودی زود خبرجدایی ورهایی ایشان ازقید وبند اسارتبار تشکیلات سیاه رجوی را بشنویم وبازگشتش به دنیای آزاد خاصه کانون پرمهرخانواده را داشته باشیم.”

علیرضاکه مادرش را همراهی میکرد درقبال خبرخوش یگانه برادرش خسروبه وجد آمد وگفت”مادرم برای رهایی خسروخیلی خیلی زحمت کشید وازجانش مایه گذاشت حالا نوبت من است که برای دلگرمی مادروتحقق آرزویش که چیزی نیست الا درآغوش کشیدن خسرو، ازهراقدامی که ضروری باشد کوتاهی نکنم وآماده هستم ولواینکه لازم باشد به آلبانی سفرکنم.”

درخاتمه ملاقات بسیارصمیمانه مدیرانجمن با خانواده خسروسلیقه دارعضواسیررجوی درزندان مانزآلبانی، برادامه فعالیت مشترک مبنی بررهایی تمام اسرای گرفتاردرفرقه بدنام رجوی سوگندی دوباره یاد شد ودرپرتو عنصرامید، میثاقی دیگرباربا خدای مهربان بسته شد.

تنظیم گزارش: دقتکار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا