نامه مادر و برادر چشم انتظار محمد رضا پورمهدی

سلام محمدرضا
اینجانب داود پورمهدی داداش ، من سالم ، خانواده سالم ، از طرف ننه و خودم سلام مخصوص دارم ، تلفن همراه ، اینترنت ، همه چی داریم ، لطفا با من تماس داشته باش ، تا به مادر، نشان ( دهم) ، خیالش راحت شود .

داود پورمهدی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.