ادامه جهانخوارگی امریکا اینبار با نسخه جیره خواران باند رجوی

کنفرانس ورشو به مثابه تلاش مذبوحانه ترامپ برای عملیاتی کردن ناکارآمدی برجام با شکست مفتضحانه روبرو شد و نشان داد جهان دیگر فریب سیاست های امریکا را نخواهد خورد. عربستان و رژیم کودک کش اسرائیل هم به عنوان متحدین آن سرشکسته تر از قبل و مطرود نظام دمکراسی خواهی بین المللی شدند اما نوچه های نوکر صفت وطنی از باند رجوی تا بقایای ساواکی ها و فرماسیون های لژ سلطنت همچنان در رویاهای دست نیافتنی خود غوطه ورند و در قلم فرسایی های خیالی خود پروژه ورشو را موفقیت ارزیابی و سینه دری می کنند.آنها همچنان ” جمهوری اسلامی را تهدیدی برای صلح جهانی ” تلقی و متملقانه می نویسند :
کنفرانس ورشو با هدف دست یابی به صلح در خاورمیانه و برطرف کردن مناقشات منطقه‌ای و جلوگیری از تهدیدهای رژیم اسلامی تشکیل شد .
کشوری که هدفی جز به آشوب کشیدن خاورمیانه ندارد توسط باند مسعود رجوی تطهیر و این شجره خبیث پاک نشدنی را تطهیر می نمایند .
کیست که نداند با عدم دخالت آمریکا درامور خاورمیانه ، صلح و آرامش و زندگی به منطقه آشوب زده خاورمیانه باز خواهد گشت ! حالا چنین نکبتی را صلح طلب توصیف کردن به غیر از باند رجوی از کس دیگری ساخته نیست .
دنیا در حال گذر است و دیری نخواهد گذشت که ملت های جهان به امریکا ثابت خواهند کرد که دوره سروری آنها به پایان رسیده است .
باند مافوق خیانت رجوی در ادامه تطهیر امپریالیسم به پمپئو توصیه می کند:
” برای برقراری صلح و امنیت خاورمیانه و برای ناکارآمد کردن گروه‌های بنیادگرا و تروریستی که با الگوبرداری از حکومت مذهبی آخوندی در ایران به وجود آمده‌اند و از آن تغذیه می‌شوند؛ باید جمهوری اسلامی را به‌عنوان ریشه همه این گروه‌ها مدنظر قرارداد . “
کیست که نداند امریکا تعمداً با ایجاد بحران ساختاری در منطقه هدفی جز فروش اسلحه و تسلیحات نظامی اش ندارد. لذا بوجود تنش دائمی درجهان و بخصوص خاورمیانه نیاز مبرم دارد. و ازطرق مختلف ، ازجمله حملات مستقیم نظامی و تشکیل گروه های تکفیری تروریستی به هدف خود حتی بصورت موقت می رسد .
مردم ستم دیده منطقه و دنیای متمدن ازاین سیاست باخبر است ومیدانند تنها راه و دفع این شرارت عدم همکاری و بازی در زمین امریکایی هاست تا آنها را مجبور کنند با دست برداشتن از چنین کارهایی به جامعه جهانی و حقوق انسانها احترام بگذارند. این پیام بصراحت در ورشو به امریکا و نوکرانش تفهیم شد. اما بی شرمانه نوکران امریکا و خائنان وطن فروش و متحجران عرصه سیاسی که بجز باورهای مکانیکی چیزی در مغز پوکشان وجود ندارد رفتارهای جهانخوارگی امریکا را مضحکانه به نفع خود مصادره و مدعی هستند که :
“نقش افشاگرانه مقاومت ایران ( بخوانید جاسوسی و وطن فروشی ) و سازمان مجاهدین خلق را در به وجود آوردن شرایط و بستر لازم برای چنین جبهه‌ای نادیده گرفت “
چنین پندار مالیخولیایی فقط از باند رجوی بر می آید چرا که لشکر کشی های امریکا مختص عصر رجوی نیست. این خوی نظام سرمایه داری است بنابراین درتحلیل نهائی ، برگزاری اینگونه کنفرانس هایی گرچه از سر شیطنت، اما از روی استیصال است وآمریکا با یا بی وجود باند رجوی به خوی خود ادامه خواهد داد و اما برای مفتضح تر نشدن بیشتر ، چاره ندارد که وجود حی وحاضر جهان چند قطبی را برسمیت بشناسد !
در ادامه قلم به مزد رجوی پا را فراتر گذاشته و برای سرپوش گذاشتن به وعده های سراسر فریب رهبران فرقه برای سرنگونی رژیم افاضه می کند :
” مقاومت و مردم ایران و کانون های شورشی تا روزیکه اروپا به این نتیجه قاطع برسد که رژیم آخوندی تهدیدی برای صلح و امنیت برای همه کشورهاست به اعتراض ها، اعتصاب ها و قیام های خود در سراسر شهرهای میهن به هر شکل و ترتیب ادامه می دهند ….“
فارق از اینکه مدتهاست که اروپا و دنیای متمدن به این نتیجه رسیده که مردم ایران ذره ای روی مزدوران خارج نشین حساب باز نکرده و اگر اعتراضی هم در داخل وجود دارد امری طبیعی و نرمال است و در همه کشور اتفاق می افتد نمونه اخیرش جنبش جلیغه زردهای فرانسه بود بنابراین دنیا دیگر فریب امثال مریم رجوی و رضا پهلوی را نخواهد خورد و تا زمانی که تحول از درون نباشد هیچ اپوزیسیونی مشروعیت نخواهد داشت .
بنابراین توصیه من به این بیشرم ها این است که این چاپلوسی را کنار گذاشته ومستقیماً بکار اصلی خود که دریوزگی و جاسوسی در برابر نظام سلطه گر جهانی و منطقه ایست، مشغول باشید! چرا که راه انحرافی شما ، به جایی جز رذالت و دریوزگی منتهی نخواهد شد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.