امروز مهران، فردا تهران – امروز برلین، فردا تهران

درجریان گردهمایی برلین که به دعوت مریم رجوی درحمایت از سیاست های جنگ طلبانه و تحریم های ضدانسانی دولت ترامپ برگزار شد و با تحریم و دهن کجی قاطع جامعه ایرانیان درخارج کشور و بخصوص کشور آلمان مواجه شد؛ دست اندرکاران این سیرک شعار امروز برلین فردا تهران را برای تحریک نیروهای سرخورده خود سردادند. که درحقیقت تکرار شعار مضحک امروز مهران فردا تهران درجریان عملیات موسوم به چلچراغ بود.
درتاریخ 67/3/28 نیروهای فرقه رجوی باحمایت کامل لجستیکی وسلاح های سنگین ارتش عراق حمله ای را به شهر مهران انجام دادند. این حمله که بیشترجنبه نمایشی داشت و فاقد هرگونه ارزش نظامی بود ، به تصرف شهر مهران منجر شد. بعد از تسخیر شهرجنگ زده مهران که خالی از سکنه ودرطول جنگ چندین بار وبصورت تاکتیکی بین ایران وعراق دست بدست شده بود سران فرقه ضمن دعوت از تعدادی خبرنگار رسما در آن شهر شعار امروز مهران فردا تهران را سردادند وچنین وانمود کردند که بزودی تهران را همانند مهران فتح خواهند کرد.
مسعود رجوی بعد از اخراج از فرانسه به عراق امد تا درپوش نیروی پیاده نظام وستون پنجم ارتش صدام بقول خودش معادله جنگ را بسود صدام وبرعلیه ایران برگرداند و این اقدام رجوی که در حقیقت همکاری علنی با دشمن متجاوز به خاک میهن تلقی میشد از طرف مردم ایران و جامعه ایرانیان خارج کشور بمثابه یک خیانت بزرگ محکوم گردید و از ان تاریخ این فرقه بکلی مشروعیت خود را از دست داد.
بعد از این عملیات رجوی در اوج توهم کودکانه و احمقانه عملیاتی موسوم به فروغ جاویدان را در مرداد ماه و با هدف فتح 48 ساعته تهران تدارک و به اجرا گذاشت که نتیجه ان شکست مفتضحانه و کشته و مجروح شدن صدها نفراز اعضا بود وارتش درهم شکسته او در دهانه تنگه چهار زبر به گل نشست. البته رجوی هیچگاه مسئولیت این شکست مفتضحانه وریخته شدن خون صدها نفراز اعضا را نپذیرفت و بالعکس دراوج شیادی به گردن نیروهایش انداخت ودرتمامی این سالیان ودرسرفصل های مختلف باز تلاش نمود بانشخوار کردن شعارسرنگونی سرنیروها را شیره بمالد. اکنون با گذر زمان یکبار دیگر و به خیال اینکه جنایت مهران و تنگه چهارزبر بدست فراموشی سپرده شده در روز شنبه 15 تیرماه به تکرار این شعار درخیمه شب بازی برلین اقدام نمود.غافل اینکه اگرچه 31سال از نمایش مسخره مهران می گذرد ولی حافظه قوی وتاریخی مردم ایران وبخصوص اعضای جداشده ان را فراموش نکردند اکنون 31 سال از ان شعار می گذرد ولی هنوز فردای مدنظر رجوی محقق نشده است وبه احتمال زیاد 31 سال بعد هم درمورد شعار فردایی که درخیمه شب بازی برلین داده شد از رجوی خواهند پرسید و او را به استهزا خواهند گرفت.
اکرامی

منبع

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا