همسوئی مجاهدین خلق با فالانژهای لبنان

این فرقه ی منحط که بعنوان نخود هرآش خود را وارد قضایا میکند، بدون اینکه بخواهد علل ناآرامی های اخیر لبنان را توضیح دهد وشعارهای تظاهرات کنندگان را منعکس نماید ، این کار را قیام نامیده وهدف آنرا ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران وانمود میکند!
درخبر کوتاه منتشره توسط این باند دروغگو ووطن فروش آمده است:
” سخنگوی مجاهدین به جوانان شورشی لبنان:‌ درود، دست مریزاد. در لبنان هم باید بند از بند رژیم پلید ولایت‌فقیه بگسلد”.
مگر حکومت لبنان دست جمهوری اسلامی است که اعتراضات مربوطه ، ضربه ای به آن محسوب شود؟
تا آنجا که ازخبرها معلوم شده ، مردم به فساد وفقر موجود اعتراض دارند واین چه ربطی به جمهوری اسلامی ایران دارد؟
سعید حریری نخست وزیر این کشور است و موقعیت و اعتبارش درحدی است که بن سلمان اورا به عربستان احضار کرده، زندانی اش میکند واموال اش را که درعربستان بود وقابل توجه نیز، مصادره نمود وحریری با وساطت دولت فرانسه آزاد شده وبه لبنان بازگشت!
بدین ترتیب، مشاهده میشود که کشورهایی سوای ایران هستند که دراین سطح بالا بر دولتیان لبنان مسلط اند والبته باند رجوی خوش ندارد که حرفی دراین مورد بزند!
رجوی ها هم اقلا باندازه ی من میدانند که این نخست وزیر لبنان برای 3روز هم اتاق بودن با یک دختر زیبا روی آفریقای جنوبی ، 16 میلیون دلار ناقابل خرج کرد وازاین مبلغ میشود دریافت که چه ثروت هنگفتی دارد که داشتن این ثروت ها دردست عده ای معدود،خود بخود فقر وفساد میآورد ومردم هم به خیابان ها میریزند!
رسانه های مجاهدین خلق خبر دیگری نیز درمورد لبنان منتشر کرده اند :
” سمیر جعجع: حزب‌الله مسئول نابسامانی‌های اوضاع لبنان – سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی درباره قیام مردم لبنان تأکید کرد آنچه در لبنان در حال وقوع است انقلاب مردمی حقیقی است. وی حزب‌الله را مسئول نابسامانی در لبنان دانست و گفت: «حزب‌الله خیلی نگران است و بخشی از هوادارانش علیه این حزب قیام کرده‌اند». وی افزود: «حزب‌الله از اوضاع کنونی در لبنان ضرر می‌کند”.
بازهم مجاهدین خلق خودرا به کری وکوری زده ونگفتند که این آقا زمانی رهبر فالانژهای لبنان بوده ودرترورهای زیادی دست داشت و دربه خاک وخون کشاندن پناهندگان فلسطینی درلبنان در زمانی که این کشور غرق درجنگ داخلی بود، نقش یک میر غضب را داشته وفرد بیرحم وسنگدل وبغایت مشکوکی است!
او دلیلی برای این ادعای خود نیآورده ولی من حداقل میدانم که بعد از قدرت گرفتن حزب اله لبنان بود که جنگ داخلی لبنان پایان یافت و مردم آنجا ازیک امنیت نسبی – امنیتی که درکنار تجاوزات مداوم اسرائیل بسیار خیره کننده است- برخوردار شدند!
اینکه اعتراضات مردم لبنان به کجا خواهد کشید و آیا حزب اله ازاین اعتراضات ضرر خواهد دید ، موضوعی است که باین زودی نمیتوان درموردش اظهار نظر کرد.
فقط این را میدانم که رهبر حزب اله گفته که تمامی احزاب سیاسی لبنان در بوجود امدن این وضعیت که مردم را به خیابان کشید ، مقصر بوده اند.
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا