مطالب

اطلاعیه انجمن فلق

اطلاعیه انجمن فلق
اگر چه سخنگویان آقای رجوی مدعی هستند که از انتقال جداشدگان، ازعراق به هر کجا که خودشان مایل هستند ؟!! استقبال وپشتیبانی می کنند.
اما بعد ازبرگزاری آکسیون انجمن فلق در راستای درخواست سرعت بخشیدن به پروسه انتقال این قربانیان، مثل اینکه آب در لانه مورچگان ریخته باشند.
مجاهدین با یک بسیج مسخره ابتدا تلاش کردند منکر وجود چنین آکسیونی شده وسپس در حالی که از فرط دستپاچگی حتی یک نامه دست پخت سیستم عریض وطویل تبلیغاتی خودشان را هم با دو اسم متفاوت یکباربه اسم «دکتر توکل» ودر جای دیگر به نام« سعید» منتشر کردند.
اما بعد از مورد تمسخر واقع شدن از طرف مخاطبین نامه کذایی بار دیگر با امضاء رسمی نماینده به اصطلاح شورای ملی مقاومت در آلمان «جواد دبیران » به صحنه آمدند وهمان اراجیف را تکرار کردند.
اگرچه با توجه به بیماری که آقای دبیران با آن دست وپنجه نرم می کنند وما شفای عاجل برایشان آرزو می کنیم قصد پرداختن به وضعیت این به اصطلاح نماینده شورا را نداریم واز ذکر وضعیت او درعراق صرف نظر کرده، چرا که ظاهرا اجازه خروج گرفتن از عراق را باید با دست زدن به این قبیل لجن پراکنی ها جبران کرد؟!!
با این همه مثل اینکه وحشت رسیدن پای کسانی که سالها مانع خروجشان از جهنم عراق شده اند ودرهمین راستا از هیچ تحقیر،توهین وبگیر وببندی در حقشان فروگذار نکرده اند آنچنان لرزه براندامشان انداخته که با فرار به جلو، و براه انداختن شوهای تلویزیونی که توسط امثال محدثین وتوحیدی به روی صحنه میآورند.
واز طرفی دیگر با دست زدن به شانتاژوبه راه انداختن تیمهای تعقیب ومراقبت برای کسانی که تلاش میکنند به این قربانیان کمک بکنند.
خاطره رجزخوانی های زهرا خانم در جلو دانشگاه تهران وسفارت آمریکا راکه چادر به کمر می بست وفحاشی می کرد، این روزها لمپنهای مجاهدین زنده کرده، ودقیقا با همان مکانیزم سعی می کنند، که فضای رعب و وحشت ایجاد کنند.
تا جایی که در روزهای اخیر به کسانی که با انجمن فلق رابطه داشتند مراجعه حضوری کرده و حتی آنها را تهدید کرده اند.
ظاهرا خاک اروپا را با عراق تحت سلطه صدام حسین اشتباه گرفته،اگر چه برای ما چنین حرکات مشمئز کننده ای غیر منتظره نیست و پیشاپیش به مراجع مسئول در کشورهای اروپای در این رابطه هشدار داده ایم، و دراین مورد مشخص نیز با ذکراسم ومشخصات این افراد به مقامات امنیتی اینجا جریان را اطلاع خواهیم داد.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا