مطالب

رویکرد مزورانه مجاهدین پس از ‪ ۱۱‬سپتامبر

ایرنا
حادثه ‪ ۱۱‬سپتامبر و حوادث بعد از آن که سبب اعلام مبارزه با تروریزم جهانی شد ، فشارهای زیادی را به گروه تروریستی مجاهدین وارد ساخت تا آنجا که آنها را وادار به تغییر در رفتارها و تاکتیک های تروریستی خود کرد.
خبرنامه نجات، نشریه خبررسانی توابین و نادمین گروه مجاهدین در جدید ترین شماره خود در گزارشی پرده از برخی فرصت طلبی‌ها و تحرکات این گروه تروریستی پس از حادثه ‪ ۱۱‬سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۱‬برداشت.
در این گزارش آمده است: ابعاد واقعه از یک سو و اجماع جهانی از سوی دیگر مجاهدین را ناگزیر کرد به صورت مقطعی و صوری مدعی تغییر رفتار شوند.
در پی وقایع ‪ ۱۱‬سپتامبر و حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام، مجاهدین عملا تنها متحد استراتژیک خود را نیز از دست دادند. این متحد علاوه بر در اختیار گذاشتن خاک عراق به مجاهدین ، در سایه تامین هزینه های مالی، لجستیکی ،جاسوسی و… به یک عامل تعیین‌کننده برای مجاهدین تبدیل شده بود.
خبرنامه نجات با بیان این نکته که راهبرد مجاهدین برای مبارزه با دولت ایران تماما بر روی قابلیت های بالقوه خاک عراق و همچنین حمایت های همه جانبه صدام بنا شده بود می‌نویسد: سقوط صدام به منزله حذف امکانی بود که اساس و موجودیت استراتژیک سازمان را رقم می‌زد.
در این گزارش همچنین آمده است : به دلیل گسترش روزافزون ابعاد و دامنه مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی ساده‌ترین گزینه برای مجاهدین قرار گرفتن در فاز تازه ای بود که ضمن دور شدن از کانون توجه جهانی ، راهکارهای تازه ای را به تناسب تازه‌ترین آرایش جهانی در مقابل ایران تجربه و موقعیت موجهی برای خود دست و پا کنند.
این خبرنامه با طرح این موضوع که آمریکایی‌ها پیشتر مجاهدین را درلیست گروه های تروریستی وزارت امور خارجه خود قرار داده بودند می‌نویسد: شرط هر گونه توفیق برای مجاهدین و برای جلب توجه و حمایت آمریکا، القاء این موضوع بود که مجاهدین دست از رفتارهای تروریستی خود کشیده و در جستجوی راه حل های دمکراتیک هستند.
به نوشته نجات ، این راه کارها بیش از هر چیز مولود از دست دادن امکانات بالقوه و بالفعل مجاهدین برای ادامه مشی مسلحانه و تروریستی بود و به هیچ وجه نشانگر متقاعد شدن محتوایی و استراتژیک آنان به راه کارهای سیاسی نبود. مورد استناد قرار دادن مستمر ادعای رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مجاهدین از ژوئیه سال ‪ ۲۰۰۱‬مرتکب اقدامات تروریستی نشده اند به آنان این امکان را داد تا برای جلب حمایت آمریکا، تلاش های همه جانبه ای را اعمال نمایند. با این حال هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا کمترین انعطافی نسبت به این ادعاها از خود نشان نداده اند. آمریکا در تازه‌ترین موضع گیری خود علیه مجاهدین ، اتهامات فرقه ای را نیز ضمیمه جرائم تروریستی آنان کرد.
در ادامه این گزارش آمده است : این ادعاها در شرایطی دنبال می‌شد که مجاهدین کماکان اصرار داشتند مواضع انفعالی و سکوت معنی دار خود را در قبال عملیات ‪ ۱۱‬سپتامبر و سازمان القاعده به عنوان شاخص تعیین تکلیف با تروریسم جهانی ادامه دهند. اگر چه همین ادعاهای صوری نیز برای جامعه جهانی می‌تواند به منزله نوعی انعطاف از جانب سازمان های تروریستی مورد توجه و استناد قرار گیرد،اما سبک و سیاق رفتارهای مجاهدین عملا این امکان را نیز از آنها سلب کرده است. بعلاوه اینکه مجاهدین آنگونه که در بیانیه گذشته وزارت امور خارجه مورد تاکید قرار گرفته هیچ نشانه و دلیلی که بتواند بر تغییر رفتار و ماهیت تروریستی مجاهدین تاکید داشته باشد، نیافته اند.
به نوشته نجات ، تاکید وزارت امور خارجه آمریکا بر ابقاء نام مجاهدین در لیست تروریستی آنها بر این موضوع تاکید دارد که آمریکایی‌ها به خوبی بر جنبه های پایدار و ایدئولوژیکی مجاهدین در ادامه مشی تروریستی و مسلحانه تاکید دارند. شاید مجاهدین در میان گروه های موجود در لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا تنها سازمانی باشند که به صورت جدی و بنیادی مورد مطالعه قرار گرفته و بخوبی دریافته‌اند که هر گونه تغییر فرضی در راهبرد مجاهدین الزاما و قبل از آن مستلزم تغییر در اندیشه و سمت و سوی ایدئولوژیکی آنها است.
این خبرنامه در ادامه می‌نویسد: اصرار مجاهدین در تثبیت خود در جبهه لیبرالیسم و در ابعاد عینی تر آن قرار گرفتن در شکاف های موجود میان آمریکا و ایران نه ناشی از انعطاف پذیری ایدئولوژیک، بلکه محصول تلاشی مذبوحانه و و برآیند فرصت طلبی آنان است. با تمام این اوصاف ، مجاهدین کماکان در انزوای ناشی از بسیج جهانی علیه تروریستم قرار دارند.
عملیات تروریستی القاعده در مادرید و انگلستان نیز هیچ تغییری در موضع سکوت مجاهدین نسبت به القاعده ایجاد نکرد.
خبرنامه نجات در تشریح موضع مجاهدین در قبال فعالیت های تروریستی گروه القاعده می‌نویسد: آمریکایی‌ها و غربی‌ها به خوبی به این حقیقت واقف هستند که سازمان القاعده و مجاهدین اگر چه ممکن است در تلقی و برداشت هایشان از اسلام کمی متفاوت نشان بدهند، اما در این مهم تردیدی ندارند که هر دو استفاده از زور، ترور و ارعاب را در دستور کار خود دارند.
به هر روی، عملیات تروریستی ‪ ۱۱‬سپتامبر اگر چه با سکوت مجاهدین و فقدان موضع گیری آنها در بیرون سازمان نشان از همسویی و وحدت استراتژیک مجاهدین و القاعده می‌داد،اما مجاهدین با در نظر گرفتن شرایط تازه جهانی دریافتند که باید برای دفع جریان رسانه ای و جهانی علیه تروریسم راهکارهای تازه ای را تجربه کنند.
این نشریه در پایان می‌نویسد: با این حال رویکرد فرصت‌طلبانه مجاهدین پس از وقایع ‪ ۱۱‬سپتامبر نه تنها سودی برای آنان به همراه نداشت ، بلکه عملا دستشان را برای طرف های غربی خود و مشخصا وزارت امور خارجه و اتحادیه اروپا رو کرد. ابقاء نام مجاهدین در دو لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ‪ ۲۰۰۷‬بر درک و واقع بینی آنها از پدیده مجاهدین و رویکردهای اپورتونیستی آنها تاکید دارد.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا