خانم رجوی ، ننگ جنایات شما تا به ابد بر پیشانی تان خواهد بود

مریم رجوی باز هم به دعوت لابی های فرانسوی خود به مجلس رفت تا به تکرار اراجیفی بپردازد که هیچ خریداری ندارد .
ابتدا مریم رجوی در مورد تعداد اعدامها در ایران صحبت کرد و آمار مسخره 120 هزار کشته شده را تکرار نمود و … اما سئوالی که وجود دارد این آمار از زمانهای گذشته است و زمانی که سازمان در عراق حضور داشت این آمار را تولید نمود و اکنون هر روز مریم رجوی مدعی اعدام در ایران می شود ولی چرا این آمار بالا نمی رود خود جای سئوال دارد . از طرف دیگر افرادی که در برنامه مریم رجوی شرکت می کنند هرگز به ذهن شان نمی زند که چرا همیشه مریم رجوی از این عدد استفاده می کند. البته برای ما مشخص است تا وقتی دلارهای مریم رجوی به دستشان برسد باید سکوت کنند و از مریم رجوی این زن شیاد حمایت کنند .
مریم رجوی به مانند همیشه باز هم تمام فضای داخل کشور را ملتهب جلوه می دهد و اینکه تمام مردم ایران هر روز اعتراض می کنند و تمام کارگران در اعتصاب بسر می برنند و کشور به سمت سرنگونی می رود !!! اما در ادامه عنوان می کند که تو رو خدا به داد ما برسید و دولت فرانسه من و سازمانم را به رسمیت بشناس و من تنها آلترناتیو حکومت ایران هستم و اراجیفی از این مدل .
مریم رجوی که دریدگی را از شوهر دومش به خوبی یاد گرفته عنوان می کند که داعش محصول جنایات حکومت ایران در عراق و سوریه و سکوت جامعه جهانی است . وقتی کسی مدعی این حرف می شود باید به او گفت که از قافله خیلی عقبی! مگر خانم کیلینتون در کتاب خود عنوان نکرد که داعش از تولیدات غرب بوده است ؟ مگر همین شما تروریست های داعشی را عشایر انقلابی نگفتید ؟ چطور وقتی به نزدیکی فرودگاه بغداد رسیده بودند بر طبل توخالی سرنگونی ایران می کوبیدید که دیگر کار تمام است و داعش بعد از مدتی به مرزهای ایران خواهد رسید و حکومت ایران کارش تمام است! پس چه شد که اکنون مانند مار به سوراخی خزیده و حتی برای کشته شدن البغدادی دوست صمیمی تان موضعگیری نمی کنید؟
شاید در این برهه از زمان ایدئولوژی داعش بسیار خطرناک جلوه داده شده باشد ولی سازمانی مانند شما با ماهیت فرقه ای خود بسیار خطرناکتر از تروریست های داعشی است چون ما خودمان در مناسباتش حضور داشتیم و می دانیم که چه مناسباتی بدتر از داعش وجود داشت و اگر تروریست های داعشی تازه مسیر جنایات خود را طی کردند شما قبلاٌ این مسیرها را بعد از سال 60 طی کردید . اگر اکنون در فرانسه نشسته و پز دموکراسی می دهید گوشه ای از جنایات شما را پاک نخواهد کرد و در سینه مردم ایران ثبت شده است .
چطور وقتی عربستان کشور یمن را مورد تهاجم قرار می دهد خبری از اعتراض سازمان و مریم رجوی نیست ؟ وقتی نیروهای ایران به درخواست کشور سوریه به جنگ تروریست ها می روند مریم رجوی صدایش در می آید که ای وای مردم دنیا این کار ایران یعنی دخالت در امور کشورها و همسو با غرب می خواهید خودتان را هم جبهه با آنان نشان دهید .
به مانند همیشه مریم رجوی باز هم آویزان نمایندگان دسته چندم مجلس فرانسه شده تا وی را آدم حساب کنند . البته مریم رجوی خود می داند که اگر به قدرت برسد دست کمی از داعش ندارد و حاضر است همه چیز را قربانی مطامع خود کند و اگر اکنون دم از کانونهای مسخره شورشی می زند بیشتر لق لق زبان است و از فیلم ها می توان فهمید که همه از مناطقی گرفته می شود که هیچ انسانی وجود ندارد و اصلاٌ قدرت روشنگری ندارد. در ضمن به خاطر ماهیت ضد انقلابی فرقه رجوی و جنایاتی که انجام دادند دیگر کسی حاضر نیست نامی از فرقه ببرد و اگر مریم رجوی سنگ مبارزه و سرنگونی را به سر و کله خود می کوبد به خاطر این است که او را به حساب بیاورند. چون او دارای کیش شخصیت است و نیاز دارد خودش را مطرح کند در این مسیر هم حاضر است دست به هر کار کثیفی بزند از جاسوسی و مزدوری گرفته تا جنایت علیه مردم ایران .
مریم رجوی هر چقدر می خواهد به مجالس کشورهای مختلف اروپایی سر بزند و عکس یادگاری از کشته های خود در جلوی مجلس آنها بگیرد ولی چیزی که بسیار قابل رویت است ماهیت ضد بشری این زن فاسد می باشد که تو در درون مناسبات چکار کردی که اکنون در بیرون به دنبال آن می باشی .
هادی شبانی

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن