ماشین تبلیغاتی مجاهدین

سوء استفاده ی مجاهدین ضد آذربایجانی از نام ستار خان محکوم است

امروز سالگرد وفات ستارخان ، سردار دلاور آذربایجان و ایران و سالروز یکی از شکست های بزرگی است که طی یکصد سال مبارزات استقلال طلبانه مردم ایران متحمل شده است.
درآن ایام که محاصره ی مردم تبریز بعد از 11 ماه محاصره ی بی رحمانه ، براثر مجاهدت های غیرقابل تصورمردم نتایج منفی برای استبداد وخودکامگی به ارمغان آورده بود ، خوانین فراماسونر تحت اطاعت انگلستان به تهران حرکت کرده وبا تصرف ساده ی پایتخت، رهبری انقلاب را که درحیطه ی دست توانای ستارخان ومشاورین ورزیده ی او بود ، ازدست او خارج کرده و باوجود ایجاد یک دموکراسی نیم بند وفرمال، نگذاشتند این انقلاب، که استقلال ، آزادی وعدالت اجتماعی را هدف گرفته بود ، ببار نشیند.
با فشار دولت های انگلستان، روسیه ی تزاری وعثمانی ، ضمن خانه نشین کردن این مرد متهور، سپهسالار فراماسونر که رئیس مجلس بود ، اورا کرارا به تهران دعوت کرد وستارخان تحت تعقیب دولت نوپای مشروطه ی فراماسونری، چاره ای جز حرکت به تهران وافتادن دردام مرگی که برایش تدارک دیده بودند، نیافت!
آن موقع با سردار بزرگ ما اینگونه رفتار شد وحالا تاریخ درشکل ونوع دیگر تکرار میشود ومجاهدین خلق استحاله یافته به باند رجوی که بسادگی اخلاف خوبی برای فراماسونرها درآمدند ، مانند سال ها و دهه های گذشته درصدد سوء استفاده ازاین مناسبت و فریب اعضای نگون بخت خود شده است.
ما بعنوان جدا شدگان از سازمان ضد آزادی وضد استقلال مجاهدین خلق ، گواهی میدهیم که این باند بلحاظ وابستگی تمام عیار به بیگانه ، روح ستار خان را به لرزه درمیآورد و دردشمنی تمام وکمال با راه و روش او قرار دارد.
بموقع خود، ستار خان به نیروهای مستبد ومرتجع تزار روس که از جلفا وارد ایران شده بودند گفته بود که ما گرسنگی وسختی را تحمل میکنیم اما شما را به تبریز راه نخواهیم داد و گرنه جنازه های سربازانتان ، تنها دستآورد شما ازاین تجاوز است!
آیا مجاهدین رجوی مثل ستارخان فکر میکنند که توقع هم داشته باشند که استفاده ای از نام اوببرند؟
شهادت میدهیم که درمناسبات رجوی، صحبت کردن با زبان آذربایجانی (زبان ستارخان ) جرمی درحد همکاری با نهادهای اطلاعاتی وامنیتی ایران بود ومرتکبین این گناه کبیره؟؟!! باشدت تمام مجازات میشدند ودر نشست ها بازشت ترین القاب از ماها که علاقه ی طبیعی به زبان مادری خود داشتیم ، استقبال میشد.
صراحتا گفته میشد که همه باید با زبانی صحبت کنند که مسعود رجوی میکند و متخلفین تنبیه خواهند شد!
ازاین روست که اعلام میکنیم که باند رجوی واقعا هم ماکیاولیست بوده و ظرفیت آنرا دارد که ضمن دشمنی عملی ونظری با ستار خان، از شخصیت بزرگ او بنفع آمال پلید خود سوء استفاده کند.
ما بعنوان جدا شدگان آذربایجانی از اسارت رجوی وهمشهریان این سردار بزرگ که بعضا پدران بزرگ ما دررکاب او میجنگیده و فدا کاری های کم نظیری برای استقلال وآزادی انجام میدادند، کمال اعتراض خود را باین عوامفریبی گردانندگان سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده وبا صدای بلند اعلام میکنیم که ای سردار ملی:
راهت پر رهرو، دشمنانت خوار و مزارت پرنور باد
اسامی :
اسماعیل آقاپور- لطف اله محمدی – جلال سلمانی- اكبر خباره- سیروس غضنفری- مسعود تقی پوریان – محمد رضا مبین – حسین همتی – كریم سجودی – احمد حسین زاده – نادر چپ چاپ – شهریار صمده – سعید پاكدل – علی امانی – محمد جواد اسدی – الله وردی رسول زاده – حیدر ابوالحسنی – مهدی پور قاسم- اكبر دولت نژاد- جمشید نظری- محمد رضا شمس – شهرام بهادری – شهرود بهادری – علیرضا مقدمی چوبقلویی- كرم خیری – محمد قومی- اسماعیل تقی زاده هنرور- اسماعیل طالبی- اكبر محمد یان – ایرج راستگاری.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا