ماشین تبلیغاتی مجاهدین

تلاش مجاهدین در خنثی کردن ترس مردم آلبانی از گروه تروریستی شان

حضور شهروندان آلبانیایی تکرار سناریو مضحک عشایر عراقی

رسانه های تبلیغاتی فرقه مجاهدین خلق اعلام کردند گروههایی از شهروندان آلبانیایی در روزهای 22تا26 ابان ماه بمدت 5روز از صبح تا غروب درمحل اقامت مجاهدین اشرفی در مقر اشرف سه حاضرشدند واز خدمات تیم پزشکی این فرقه که از امریکا به آلبانی امده بودند بهره مند شدند.
سران فرقه همچنین از قول شهروندان آلبانیایی عنوان کردند که انها از مواضع فرقه حمایت کرده اند. فرقه مجاهدین درسالهای حضور درعراق و بخصوص بعد از سرنگونی صدام با فعال کردن کانال های عراقی وابسته به حزب بعث که سالیان درخدمت مجاهدین بوده اند وپرداخت هزینه های هنگفت مالی تلاش کردند بخش هایی از عشایر در استانهای دیالی و بغداد را برای خنثی کردن موج تنفر عراقی ها از جنایاتشان درحق مردم عراق را لاپوشانی نمایند و از شدت انزجار مردم کم کنند برهمین اساس بخش اجتماعی را درهر قرارگاهی راه اندازی کردند.
قرارگاه 3 که مسئولیت آن با لیلا دشتی بود مسولیت جذب شیوخ بغداد و مناطق کرخ و الرصافه را برعهده داشت. قرارگاه یک مناطق دلعباس، مقدادیه، منصوریه و قرارگاه های 4و6 روستاهای اطراف قرارگاه اشرف و غرب موصل و قرارگاه 12 مسئولیت جذب شیوخ رمادی را داشتند. شیوه اجرایی این ستادهای اجتماعی هم بدین شکل بود که ابتدا از طریق کانال ها و کارگران عراقی شاغل در اشرف که سابقه کار سالیان با انها را داشتند وعمدتا عضو حزب بعث ویا مرتبط با نهادهای امنیتی استخبارات بودند را طی یک جلسه توجیه می کردند که با شیوخ درجه دو هرمنطقه تماس گرفته وانها را به قرارگاه اشرف دعوت کنند. این مرحله کار میخ یابی گفته میشد وشامل برگزاری جلسه باشیوخی بودند که درهراستان وشهر اعتبار داشتند ومردم از انها حرف شنوی داشتند.
درجلسه یک قرارداد مالی متناسب با راندمان کارشان بسته میشد وحقوق ماهیانه ثابت به اضافه هدیه وپرداخت هزینه سوخت خودرو به انها پرداخت میشد. آنها بعداز یک بریف سیاسی که عمدتا روی تحریک جنبه های ناسیونالیست عربی و تاکید بر داشتن هدف مشترک درقبال نفوذ دولت ایران تنظیم شده بود از قرارگاه اشرف خارج می شدند.
گام دوم ماموریت این شیوخ معتمد ملاقات باشیوخ بزرگ تر قبیله های مختلف عراقی بود تا بتوانند نیروی هرچه بیشتری را جذب وبرای مراسم ها به پادگان اشرف بیاورند. انها بدینوسیله از کانال شیخ های با وجهه به شیوخ بزرگ تر و سران عشیره می رسیدند. یکی از اهداف انها جذب شیخ عشیره عزه بود که از بغداد تا بصره درجنوب پراکنده بودند فرستادن شیخ الشمری به پاریس و دیدار با مریم رجوی بخشی از برنامه ریزی برای تاثیرگذاری برعشایر و بخدمت گرفتن انها درراستای منافع فرقه بود. شیوخ درمرتبط با فرقه مجاهدین مابه ازای پرداخت پول وهدیه به مردم وبا اجاره مینی بوس های کی(ون) و تدارک نهار انها را به قرارگاه اشرف می کشاندند وبعداز شرکت درمراسم طومار وامضا جمع اوری می کردند وتحت عنوان حمایت عشایر عراقی از مجاهدین درفضای مجازی بشکل گسترده انتشار می دادند. سران این فرقه هم اکنون و طی هفته های اخیر باتوجه به تجربه عراق همین سناریو را دارند درکشور آلبانی پیاده می کنند و می خواهند وانمود سازند مردم البانی از انها حمایت می کنند. خدمات پزشکی وپرداخت پول وبرگزاری میهمانی وصرف نهار درهمین راستا صورت می گیرد ولی اگر این ترفند درعراق توانست مانع از اخراج انها وعقب نشینی مفتضاحانه از اشرف گردد درالبانی هم که کیفا مناسبات اجتماعی وسیاسی وازادی عمل متفاوتی با عراق دارد خواهد توانست شرایط را بسود این فرقه تغییر دهد.
مکی رفیعی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا