باید بگویند که چه تعداد از همرزمانشان را لو دادند تا رژیم انها را اعدام نکند!

چرا مسعود رجوی توسط ساواک شاه اعدام نشد؟

30 دی ماه هرسال، فرقه رجوی روز آزادی رهبر مخفی شده خود از زندان شاه را جشن می گیرد.

سرکردگان فرقه هم یک به یک به صحنه می آیند وچنان ازدوران زندان رجوی می گویند که گویی فقط او تنها زندانی سیاسی ساواک بوده، اما هیچگاه به این سئوال پاسخ نمی دهند که چرا دیگر اعضای مرکزیت سازمان که شاید از لحاظ رده تشکیلاتی از رجوی پائین ترهم بودند اعدام شدند اما رجوی که بقول خودشان مقاومت و دفاعیات جانانه ای دربیدادگاه شاه داشته اعدام نشده است؟

متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 به دلیل فضا سازی سیاسی شخص رجوی که رویای بدست گرفتن رهبریت سازمان و کسب قدرت درایران را داشت و همچنین مسئولین باقی مانده از سازمان باعث شدند که کسی متوجه ماهیت حقیقی رجوی نشود وگرنه در صورت روشن شدن این موضوع شاید سرنوشت سازمان مجاهدین خلق مانند دیگر گروههایی که درفاصله کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب با روشن شدن ماهیت شان به محاق رفتند می شد.

خود رجوی طی سالها با هوچیگری و شانتاژ بازی دیگران را متهم به وادادگی در مقابل ساواک شاه می کرد اما هیچگاه درمورد خودش که چی شد شاه اورا اعدام نکرد حرفی نزد .

یادم هست در عراق که بودیم برخی ازهواداران سازمان بعد از آزادی از زندان جمهوری اسلامی با فریبکاری فرقه به عراق می آمدند چون انها از مناسبات درونی سازمان درعراق خبری نداشتند چنین می پنداشتند که بعد از ورود به تشکیلات فرقه حتما از امتیازات ویژه ای برخوردارخواهند شد اما

رجوی که ازاول می دانست اگر به چنین افرادی در تشکیلات بهاء داده شود بعدا برای او و فرقه اش دردسر ساز خواهند شد به مسئولین دستور داده بود که با زندانیان آزاد شده در بدو ورودشان برخورد تحقیر آمیز و سرکوبگرانه ای داشته باشند .

تا جائیکه به مرورتناقضات زندانیان سیاسی پیوسته بالا رفت و موضوع تناقضات زندانیان آزاد شده به گوش رجوی رسید واو هم طی یک نشست عمومی جلوی جمع ازانها زهرچشم گرفت و گفت :

سازمان به افرادی که زندانی بودند لطف کرده و گرنه باید بیآیند پاسخ دهند که چرا از زندان آزاد شدند؟ و باید بگویند که چه تعداد از همرزمانشان را لو دادند تا رژیم انها را اعدام نکند !

این حرف رجوی باعث سرخوردگی و بالارفتن تناقضات آنها شد . بطوریکه برخی از آنها بعد ازمدت کوتاهی درخواست جدایی از فرقه دادند، برخی هم جرات کرده و به مسئولین گفته بودند حالا ما بد کردیم که بعد از آزادی به تشکیلات آمدیم ، خوب است ما هم سئوال کنیم که چرا خود برادرمسعود در زمان شاه اعدام نشد ؟

بیان این تناقض از سوی برخی از زندانیان آزاد شده حسابی رجوی وسران فرقه را عصبانی کرد به همین دلیل رجوی سرکوب و تحقیرکردن آنها در تشکیلات را بیشتر کرد. برخی را به زندان ابوغریب فرستاد و برخی را در زندان انفرادی فرقه نگاه داشت . مهوش سپهری (نسرین) یکی از زنان شیاد مسئول فرقه درسرکوب آنها نقش اساسی داشت.
کاری کردند که دیگر کسی در تشکیلات جرات انتقاد و بیان تناقض در مورد رجوی نداشته باشد . بهر حال طی سالیان دربیرون مناسبات فرقه هم کسی از موضوع چرایی اعدام نشدن رجوی خبری نداشت تا اینکه چند سال پیش پرویز ثابتی از مسئولین کمیته ساواک شاه نامه ارتشبد نصیری رئیس وقت ساواک به شاه برای گرفتن تخفیف در مجازات رجوی را منتشر کرد.

همانطور که ازمتن نامه مشخص است ارتشبد نصیری درآن به شاه نوشته: “با توجه به اینکه مسعود رجوی فرزند حسین در لو دادن اعضای سازمان با ساواک کمال همکاری لازم را داشته درخواست یک درجه تخفیف درمجازات او را دارم ” . که درنهایت با موافقت شاه حکم اعدام رجوی به حبس ابد تغییر می کند .

اخیرا هم که بهمن بازرگانی ازاعضای سابق سازمان در زمان شاه در کتاب خود بنام “زمان بازیافته” گوشه های دیگری از ماهیت رجوی و فرقه اش را افشاکرده .
البته فرقه رجوی هیچگاه نسبت به انتشار نامه ارتشبد نصیری درمورد رجوی توسط پرویز ثابتی موضعی نگرفت وحتی نگذاشت اعضایش از انتشار آن باخبر شوند. چون می دانست موضع گرفتن نسبت به آن باعث بی آبرویی بیشتر برای فرقه و شخص رجوی خواهد شد .ولی هرسال در 30 دی ماه مسئولین فرقه سعی کردند با بافتن یکسری دروغ ها صورت مسئله اصلی یعنی چرایی اعدام نشدن رجوی توسط ساواک را از اذهان مخفی نگاه دارند.
بهرحال بسیار مایه تاسف است که کتمان این حقیقت باعث شد تا تعداد زیادی بدون اینکه شناختی ازماهیت فریبکارانه رجوی داشته باشند از روی احساسات فریب شعروشعارهای عوامفریب او را خورده و جذب فرقه و در نهایت قربانی قدرت طلبی ها وکیش شخصیت رجوی شوند . اگر چه سرکردگان فرقه رجوی کماکان سعی دارند جنایت و خیانت رجوی و همکاری او به ساواک شاه وموضوع اعدام نشدنش را کتمان کنند ولی باید بدانند که آنها نمی توانند صفحات تاریخ را که تمامی حوادث واتفاقات ادوارمختلف وسوابق هرفرد وجریان در آن ثبت می شود را پاک کنند.
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا