المشهدانی؛ تأیید یا تکذیب

پس از دیدار ماه گذشته‎ی دکتر محمود المشهدانی از ایران و اظهارات وی در مورد گروه تروریستی مجاهدین، دستگاه منگول تبلیغاتی رجوی در یک اقدام شتابزده و برای رفع و رجوع اظهارات بلندپایهترین نمایندهی گروههای سنی دربارهی حضور نامشروع این گروه در عراق، مصاحبهی ساختگی با فردی به نام "خلف العیان" ترتیب داد و در چندین نوبت با تغییرات فاحش آن را منتشر ساخت تا به این وسیله از تأثیرات مواضع المشهدانی کم کند و حتی بهطرز ابلهانهای کوشید این اظهارات را جعلی بنامد.

اما پس از این که تشبثات باند رجوی برای تکذیب و جعلی خواندن مواضع رییس پارلمان عراق به شکست منتهی گردید، مجبور به اعتراف در مورد صحت آن شدند، لیکن این بار با رذالت کوشیدند تا سناریوی جدیدی را برای تحت‎الشعاع قرار دادن آن اظهارات طراحی کنند و از قول یکی از افرادی که همراه المشهدانی بوده و نخواسته که نامش ذکر شود! گفتهاند که المشهدانی در قبال وعدهی آقای لاریجانی برای تحویل پول و سلاح، این مواضع را اتخاذ کرده است.

سایت‎های تابعهی مجاهدین نیز که پیش از این تکذیب این مواضع را درج کرده بودند، اکنون اراجیف به هم بافته شده در کارگاه دروغبافی رجوی را به نقل از یک شبح بی نام و نشان منعکس و عملاً اظهارات آقای المشهدانی را تأیید نمودند.

ایران دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.