جنگ افروزی

دشمن ایران، جاده صاف کن های امریکا

دشمن ایران، جاده صاف کن های امریکا
پرونده سیاه
11 بهمن 85
این روزها دار و دسته رجوی آن چنان به خیانت و جاسوسی بر علیه ایران مشغولند که فرصت سر خاراندن و لحظه ای آرام وقرار ندارند. بی صبرانه به تحریک و فتنه انگیزی مشغولند تا زمینه تحریم وتهاجم امریکا به ایران را فراهم کنند، عجیب است، جماعتی که برای به خاک وخون کشیدن مردم ایران این همه عجله بخرج می دهند، خود را طرفدار، حامی و مدافع خلق ایران می نامند! بی آنکه بفهمند و واقعیت انحراف ودشمنی اشان را با مردم ایران بپذیرند و این حقیقت را قبول کنند که خودشان نوکر صهیونیسم و جاده صاف کن امپریالیسم تشریف دارند ودر رذالت وخیانتشان به میهن ومردم ایران جای شک و تردیدی نیست.
با نگاهی به سایت های تبلیغاتی وابسته به فرقه تروریستی رجوی می توان به خط فعالیت و استراتژی رجوی ها را پی برد. بعد از پایان کارزار جاسوسی اتمی و بسته شدن پرونده آن با صدور قطعنامه 1737، نوبت ِ کفن ودفن صدام وعزاداری و یقه درانی برای او رسید، که الحق رجوی در سوک عزیز ِ از دست رفته اش سنگ تمام گذاشت، ودیدیم با چشمانی گریان واشک آلود با کمک امریکایی ها از عراق گریخت وبه اردن رفت. خروج رجوی از عراق در شرایطی که احتمال دستگیری و محاکمه اش به جرم همدستی با صدام در سرکوب وکشتار مردم عراق می رفت، سوال بسیار بدنبال داشت.
اکنون خودفروشان بیقرار، دشمنان دیرینه، ایران نقش جاده صاف کن امریکا را به عهده گرفته اند ومی کوشند تا خودشان را به ماشین جنگی بوش قالب کنند و جای پایی در آتش بیابند! غافل از اینکه بدانند که با پای خود قدم در گور و گورستان می گذارند و جز خاکستر شدن برای آنان چشم اندازی نیست.
خسته از سالها جاسوسی حول فعالیت های اتمی ، حال از نقش ایران در نا آرامی های عراق سخن می گویند، یعنی آقای رجوی و علیرضای جعفرزاده اش خط تبلیغاتی عوض کرده اند! دروغ گویی را تا آنجا پیش برده اند که گویا ایرا ن عامل تمام نا آرامی ها و انفجارهای روزانه بغداد است. هدف رجوی از گسترش تبلیغات تحریک امریکاییان ودامن زدن به ناآرامی های منطقه است، چون جنگ وآشوب تحت هر عنوانی رمز بقای رجوی در عراق و بقول خودش پایداری اشرف است. نسبت به عواقب و عوارض فتنه انگیزی ها هم بی تفاوت است، در جنگ 8 ساله ایران وعراق هم با خونسردی تمام جانب صدام را گرفت وشهروندان و سربازان ایرانی را هدف قرار داد. امروز نیز رجوی تشنه خونریزی، آتش افروزی ، بی خانمانی مردم ایران است.
با نگاهی به سایت های اينترنتی وابسته به فرقه رجوی می بینیم که تمام مقالات وعناوین در راستای دامن زدن به فتنه وآشوب، خدمت به بیگانگان، دشمنی تمام عیار با ایران هستند، سیمای رجوی نیز صدا وتصویرش وضیفه ای غیر از این ها ندارد. نگاه کنید وقضاوت نمایید. مطالبشان بوی خیانت می دهند.
علیرضا جعفرزاده از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در آمریکا، در راستای تشویق و حمایت از دخالت نظامی آمریکا در ایران، در گفتگو با شبکه CNN مدعی شده است دخالت نظامی آمریکا در ایران به این دلیل که رژیم جمهوری اسلامی مورد حمایت مردم نیست به نسبت اقدام مشابه آمریکا در عراق موفقیت آمیز خواهد بود. جعفرزاده در پاسخ به سوال لودابز خبرنگار این شبکه در خصوص شکست آمریکا در عراق مدعی شده است آمریکا در عراق با مقاومت مردمی روبرو شد که طرفدار رژیم صدام بوده‌اند اما در ایران این مقاومت وجود نخواهد داشت.
باید به آقای جعفر زاده گفت: اگر در ایران مقامتی وجود ندارد ، پس چرا شما تاکنون مهرتابان را به تهران نرسانده اید؟
در دنیای سیاست دروغگویی هم حد وحدودی دارد، کمی عادلانه قضاوت کنید، جدای از خط تبلیغاتی رجوی بیندیشید، این واقعیت را بخاطر بسپارید که مشکل شما وهر مهاجمی مردم ایرانند، نه رژیم حاکم ، در وصف پیوند مردم ورژیم شرح بسیار است، شنیدن کی بود مانند دیدن، ایدئولوژی اسلامی رمز مستحکم و پیوند قلب های مردم ایران است. حال بگذار رجوی از بام تا شام نوکری امریکا را پیشه نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا