ماشین تبلیغاتی مجاهدین

عقب گرد مفتضحانه فرقه مجاهدین

روز گذشته گزارشی از ساندی تایمز توجه ام را جلب کرد. از این جهت که نشانه ای بود از اوضاع خراب و پتال فرقه رجوی. و دلیل این همه جیغ بنفش کشیدنها و پاچه گرفتن های فرقه تا حدی مشخص شد. البته قبل از آن باید عنوان کنم که هفته نامه ساندی تایمز آشکارا طرفدار صهیونیزم است و خبرهایی از فرقه رجوی را انعکاس می دهد. یعنی اینکه تنها خبرنگارانی می توانند وارد اردوگاه مخوف اشرف سه وارد شوند که امتحان خودشان را در مورد حمایت از فرقه رجوی پس داده باشند و اکنون خبرنگار ساندی تایمز به خاطر این سیاست توانسته وارد اردوگاه اشرف سه شود .
ما از روز اول عنوان کرده بودیم در مناسبات فرقه ای رجوی دیکتاتوری حاکم است . اینکه چگونه رجوی به نام انقلاب طلاق دست به نابودی خانواده زده است و با اعمال نشست های عملیات جاری و غسل هفتگی همه را به منجلابی وارد نمود که دیگر راه بازگشتی برایشان متصور نشود . در ضمن افشا کرده بودیم که راه رجوی و دار و دسته جنایتکارش ترور و کشتن افراد بی گناه و همکاری با دشمن مردم ایران و نابودی کشور می باشد .

مقر فرقه رجوی در آلبانی

در این مسیر نفراتی که کمر همت به افشای ماهیت رجوی بستند راه سختی در پیش داشتند. از یک طرفی خانواده های دردمندی که اعضایشان در فرقه رجوی گرفتار هستند پیش چشمشان بود و از طرف دیگر با توهین ها و اهانت هایی که فرقه رجوی نثارشان می کرد مواجه بودند. به هر ترتیب ین کار مسیر خود را باز کرد و اکنون به مرحله ای رسیدیم که ابتدا خانواده ها به ماهیت رجوی ها پی بردند و از طرف دیگر جدا شدها از رجوی های جنایتکار در دادگاه بین المللی لاهه شکایت کردند و این نشان می دهد که اوضاع در مسیر فروپاشی فرقه رجوی به خوبی پیش می رود .
اکنون قصد داریم به گوشه هایی از گزارش ساندی تایمز بپردازیم تا کاملاٌ برای همه روشن شود که این گزارش تازه ابعاد کوچکی از ماهیت رجوی است که بسیار مهندسی شده انجام گرفته است .
معمولاٌ ما در اشرف هم شاهد بودیم که وقتی شخصیت و یا خبرنگاری را وارد قرارگاه می کردند باید نفرات مشخصی که به زبان انگلیسی مسلط هستند صحبت کنند و در ضمن باید این افراد بسیار جوان هم باشند . در مرحله بعد به مکانهای مشخصی که از قبل طراحی شده بود برده می شد و هیچ کس غیر از برنامه ای که برای خبرنگار چیده بودند نمی توانست خودسر حرکت کند. در ادامه او را به قبرستان اشرف می بردند تا نشان دهند که چقدر کشته دادند و بعد به موزه به اصطلاح شهدا می بردند تا خودشان را محق و حکومت ایران را مقصر جلوه بدهند . البته باید به این نکته هم اشاره کرد که خبرنگار مربوطه قبل از گزارش و بعد از آن مقدار زیادی پول دریافت می کرد و به همین خاطر شاهد بودیم که خیلی اوقات این گزارشها به نفع فرقه بوده است . ولی اکنون با تمام سفارشات غربی ها و دریافت پول شاهد هستیم که خبرنگار مربوطه به نکاتی اشاره نموده که اصلاٌ به مذاق مریم قجر خوش نیامده و حتی صدای آنرا در سایت های خود در نیاوردند.
خبرنگار ساندی تایمز عنوان می کند ” از نظر طرفدارانش، این گروه، دولت در انتظار است و آماده می باشد تا در زمان فروپاشی نظام فعلی ایران، قدرت را به دست بگیرد دیگران اما این سازمان را فرقه ای عجیب و منزوی می دانند که توسط یک متعصب رهبری می شود “در این مورد باید گفت رجوی از سال شصت وعده سرنگونی داده ولی تاکنون هم چنان خواب سرنگونی می بیند و اگر خبرنگار سری به جمع بندی شش ماهه فرقه رجوی می زد می توانست دریابد که تمام حرفهای رجوی در مورد سرنگونی کشک و پوشال است و او خودش بهتر می داند که توان سرنگونی ندارد . اما خبرنگار ساندی تایمز به نکته خوبی اشاره دارد که فرقه توسط یک متعصب رهبری می شود که هیچ شانسی هم برای جایگزینی ندارد . رجوی البته نه متعصب بلکه تشنه قدرت و دارای فردیتی است که حاضر است همه چیز را برای رسیدن به قدرت زیر پا له کند .
در مورد تعداد نفرات حاضر در اردوگاه اشرف سه باید گفت رقم حاضر هم بسیار پوشال و بزرگ نمایی شده است چون بعد از رفتن به آلبانی نفرات زیادی از مناسبات جهنمی جدا شدند و تعداد زیادی هم به کمک خود فرقه به کشورهای دیگر اروپایی فرستاده شدند در ضمن اکنون گزارشاتی بوده مبنی بر اینکه تعداد زیادی هم به اسم جدا شده البته مستمری بگیر در بیرون تشکیلات حضور دارند . مسئولین فرقه ید طولایی در تهیه ارقام و آمار دارند همانگونه که در اشرف هم شاهد بودیم تعداد افراد به سه هزار نفر نمی رسید ولی سعی می کردند در برخورد با خبرنگاران تعداد افراد را سی هزار نشان دهند !!!. البته برای فرقه ای که بنای تشکیلاتش بر پایه دروغ و حقه بازی و فریبکاری است، انتظار رفتاری جز این نمی توان داشت.
واقعا مریم رجوی از این همه خوش رقصی برای غرب و پر کردن شکم کثیف سناتورها و نمایندگان جنگ طلب و کف زدن برای پرچم آمریکا چه چیزی بدست آورده است ؟ آیا شانسی برای رسیدن به قدرت به کمک غرب دارد ؟ به همین خاطر سعی می کند با راه اندازی شوهای مسخره شادی و عزا برای خود وجهه ای در مقابل حمایت غرب بخرد تا عنوان کند که آنان هم دست کمی از طالبان در افغانستان ندارند چون آنان بعد از رسیدن به قدرت اعلام می کنند که دیگر اقدام به کارهای گذشته خود نمی کنند که این همه به زمان نیاز دارد .
فرقه رجوی از چه می ترسد که حاضر نیست عنوان کند رجوی زنده است ؟ اگر وی زنده است و در آلبانی و زیر پوشش سرویس ها قرار دارد از چه چیزی می ترسد ؟ مگر او چه تحفه ای است که اینگونه به خودش بها می دهد ؟ حتی اگر اکنون زنده هم باشد زیاد فرقی به حالش نمی کند و به اندازه یک مرده هم ارزش ندارد .
بهتر بود گزارشگر به جای وارد شدن به “اردوگاه اشرف سه” عنوان می کرد که وارد “اردوگاه سالمندان” شده است که از خود هیچ اختیاری نداشته و مانند ربات هایی هستند که بوسیله دستگاه کنترل که همان مریم رجوی است حرکت می کنند . تمام جار و جنجالهای شان در آلبانی و اجرا برنامه همش فریبی بیش نیست و بیشتر برای حقه بازی و سرکار گذاشتن اعضا می باشد تا وقت شان را این گونه پر کنند .
در مورد مزرعه ترول و ارتش سایبری، فرقه رجوی حاضر به پاسخگویی نیست و عنوان می کند که این دروغ است اما از آنجایی که دروغگو کم حافظه می باشد یادش رفته که مدتی قبل صد ها حساب کاربری شان در فیس بوک و توییتر مسدود شده و این مسئله انعکاس جهانی داشته است .
اما باید به گزارشگر یک خسته نباشید هم گفت که به سراغ جدا شده های فرقه در آلبانی رفت و نخواست گزارش خود را یک طرفه کامل کند و می توان گفت که این کار وی تیر خلاصی به فرقه رجوی بود و متوجه شد که اردوگاه اشرف سه یک زندان است که زندانی از خود هیچ اراده ای ندارد و باید تا آخر عمر در بند تشکیلات فرقه رجوی باشد .
در مورد انتقاد از خود و نشست های شبانه و غسل هفتگی که باید خصوصی ترین مسائل را در جمع بیان کرد به فرزین هاشمی که این مسئله را انکار می کند باید گفت که شما در دروغ گویی و حقه بازی به واقع از رجوی بدتر هستید مگر شما اکنون در نشست های عملیات جاری و غسل هفتگی شرکت نمی کنید؟ مگر انجام نگرفتن این گونه نشست ها در فرقه مرز سرخ نیست ؟ مگر رجوی هزاران بار فریاد نمی کشید که اگر نشست های عملیات جاری و غسل هفتگی را کنار بگذاریم دیگر از تشکیلات چیزی باقی نمی ماند ؟ اکنون چطور شما مدعی این می شوید که این دروغ محض است؟ به واقع باید به امثال تو که در کشورهای اروپایی بدور از چشم مسئولین آن کار دیگر می کردید تبریک گفت که این حرف نه از روی شوخی است بلکه این را دوستان شما در نشست های غسل هفتگی در اشرف عنوان می کردند که در اروپا دست به چه کارهای کثیفی می زدید از شریف بی شرف گرفته تا محدثین مفت خور و شما دروغگویان ریا کار ، ولی اکنون وی مدعی می شود که این دروغ محض بوده و توسط حکومت ایران تبلیغ می شود !!! این حرف یعنی اوجی بی ناموسی و بی شرفی شما و دار و دسته کثیف مریم رجوی.
در ادامه گزارشکر مطلب مهمی را بیان می کند مبنی بر اینکه مریم رجوی در یک اقدام به غایت غلط کردم گویی و با لگد زدن به گذشته و بنیان گذاران فرقه عنوان می کند که رجوی سازمان را از اوایل دهه 80 میلادی در پاریس بینانگذاری کرده است . ای تف بر شما دروغگویان که این گونه برای خوشامد گویی به غرب حتی از خون کشته های گذشته خود رد شده و لگدی به گورشان می زنید تا خودتان را پاک و منزه جلوه بدهید و وای بر طرفداران شما که این گونه باز هم به نشخوار حرفهای مریم قجر ادامه می دهند . چه خوب بعد از سالیان ماهیت فرقه رجوی برای همه روشن شد که چگونه آنان حاضرند برای خوشامدگویی و تسلیم شدن همانند داستان تسلیم شدن مسعود رجوی بعد از سرنگونی صدام دامن بپوشد و نزدشان به رقص کردن ادامه دهد . این گزارش نشان داد که تشکیلات و مریم قجر تا کجا در فلاکت و بدبختی بسر می برند و چه خوب که مردم ایران چه دشمنان کودن و خنگی دارند که تمام تشکیلات و ایدئولوژی شان روی دروغ ، فریبکاری ، حقه بازی و شیادی سوار شده است .
گزارش خبرنگار هفته نامه ساندی تایمز تازه به گوشه ای از ماهیت فریبکارانه رجوی اشاره نموده و ایکاش می توانست به نفرات جدا شده در داخل کشور صحبت کند و یا از افشاگری های آنان اطلاع پیدا می کرد و آن وقت مشخص می شد که رجوی چگونه حاضر شده تن به خفت و خاری بدهد و در گذشته که محل بنیانگذاران را لو داده اکنون نیز لگدی به قبرشان بزند که دیگر سر بر نیاورده و دم از مبارزه !!! نزنند .

هادی شبانی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا