ماشین تبلیغاتی مجاهدین

مجاهد چون خورشید می درخشد

دوبار در جهان انفجار صورت گرفته یکی انفجار مادی ویکی هم انفجار معنوی. زمانی جهان وجود نداشت وهمه چیز در تاریکی و خلاء بود چند سال طول کشید، نمی دانم. اما به یک باره درجهان تاریک وهیچ نبود یه ذره بسیارریز سروکله اش پیدا ومنفجرشد که پانزده میلیارد سال همچنان روان وبا سرعت سرسام آوری درحال گسترش است این ذره چی بوده معلوم نیست که ازآن به نام بیگ بنگ یاد می کنند. دانشمندان با ساختن تلسکوپ های بسیارقوی به اعماق می روند تا بفهمند ذره چی بود وازکجا پیدا شد سوالات بسیاری دراین رابطه وجود دارد که بگذریم.

اما انفجاردوم زمانی بود که جهان ازنظرمعنوی وایمانی وفلسفه وروابط اجتماعی وحقوق بشروسایرمسایل که به زندگی انسانها برمی گردد درتاریکی ودنیای پرابهام بود. یک ذره کوچکی نمی دانم درآن جهان تاریک ازکجا سروکله اش پیدا ومنفجرشد که تقریبا شصت سال است با سرعت سرسام آوری درحال گسترش دراعماق قلوب ملتها وتقویت ایمان آنهاست.
این ذره همانا مجاهد خلق بود که با منفجرشدن، جهان تاریک اجتماعی انسانها را روشن وبی دریغ درحال نورانی کردن زندگی هاست .قلبهای جریحه دارشده را ترمیم کرده و روح وروانها را به آرامش رسانده وغم وغصه ها را از درونها مثل اسلام گرد و غبارش را پاک وصیقلی کرده . به خصوص با انقلاب مریم ، جهان سفید وسبز شده.

آرزوی تمام انسانهاست که یک دقیقه مجاهد خلق را ببینند ازنورآنها بهره برده وسفید وسبز بشوند. مردها ازنون وحشی وزنها ازمادینه رام خلاص شده چون سیمرغ به پروازدربیایند.!!!
داستان ازاین قراراست که درسایت مجاهد نوشته مجاهدین چون خورشید می درخشند از بس درخشندگی زیاد بود دو بار دنیا را سفید دیدم. یک بار انفجار تابلو برق جلو چشمانم بود که پیرامون را برای چند ثانیه سفید دیدم و یک بار هم وقتی برای اولین بار مجاهد را در عراق دیدم. نور مجاهدی باعث شد چند دقیقه اطراف را سفید ببینم نمیدانم چه نوری بود ولی بعدا به برق ودرخشش مجاهد عادت کردم .

یکی نیست بگوید آقای رجوی این مزخرفات ولاطائلات چیست که درسایتها منتشرمی کنی واقعا با زدن این حرفها ازخودت خجالت نمی کشی وشرم وحیا نمی کنی گرچه می دانم شرم وحیایی نیست ودروغگویی در ذات آقا وخانم رجویست طوری که اعضای شورای رهبری که بالاترین مسئولین بودند روز روشن به چشمان ما نگاه کرده وصد تادروغ می گفتند. همه اینها نتیجه همان انفجارمعنوی بود که زیاد نوشتیم دردرون مناسبات چه غوغایی بود.
با این حرفهای دروغ وعملکردهای ضد مردمی نمی شود مردم را فریب داد بخصوص ملت ایران که بسیارهوشیاروفهیم هستند نور مجاهد با کمک پول فقط سیاستمداران بازنشسته و از دور خارج را بازی می دهد ولاغیر.

وطنم ایران -علی شیرزاد

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا