فرقه گرایی مجاهدین

فرقه رجوی خواستار هژمونی زنان در جنگ اوکراین

آنچه در اوضاع کنونی جنگ در اوکراین واضح است قرار گرفتن داوطلبانه عده ای از شهروندان این کشور در کنار نیروهای نظامی آن است همچنان که طیف گسترده ای از جمعیت این کشور در حال فرار برای در امان ماندن جانشان از آتش جنگند. ولی همین عده کم داوطلبانی که در کنار نیروهای نظامی این کشور در حال دفاع از کشورشان هستند امروز به قهرمانانی در شبکه های اجتماعی مبدل شده اند و البته که کارشان بسیار هم ستودنی است.

اما نکته بسیار حائز توجه این است که فرقه خائن و وطن فروش رجوی امروز آنچنان ایستادگی نیروهای داوطلب مردمی در اوکراین را بزرگ و مورد ستایش قرار داده اند که گویی وطن فروشی و خیانت دیروزشان در همبستگی با صدام علیه خاک و مردم کشورمان را فراموش کرده اند. اما این ستایش های عجیب و غریب کاملاً فریبکارانه است و فرقه رجوی مشخصاً هدفی را دنبال می کند که اینطور آتش به آبروی نداشته اش زده است.

زنان اوکراین

با بررسی پوشش خبری مجاهدین از جنگ اوکراین و مقاومت داوطلبان مردمی می بینیم که خطاب حمایت آن ها تنها زنان مبارز در اوکراین هستند و نه همه داوطلبان اعم از زن و مرد. این فرقه حقه باز به رهبری مسعود رجوی زن باره و مریم قجر همواره درصدد هژمونی زنان بر مردان هستند و چه در فرقه منفور و منحوس خودشان و چه در هر جامعه ای بدنبال سلطه گری زنان هستند مسعود که بطور مشخص هدفش از سلطه گری زنان، بهره کشی جنسی از آن ها در مقابل قدرت بود و مریم هم یک مرد ستیز هرزه که برای رسیدن به اهداف تندروی فرافمنیستی خود خواهان به ذلت کشاندن مردان است کما اینکه تا حدودی توانسته است آن عده مردان بخت برگشته که در اشرف 3 اسیر خودکامگی او شده اند را به ذلت و درماندگی نسبی برساند و غلام حلقه بگوش زنانِ سطوحِ فرماندهی فرقه کند.

اخبار این روزهای سیمای فرقه پیرامون مقاومت زنان در اوکراین که تماماً پیام هایی برای ستایش ایستادگی آنان است، بطور کامل ساختگی و بر گرفته از پیام های صفحات عناصر وابسته به فرقه است و نه افراد عادی جامعه.

در یکی از برنامه های این فرقه منحوس مجری مدعی است کاربران متفاوتی این پیام ها را ارسال کرده اند اما اولاً آیدی کاربران را نشان نمی دهد و دوماً چطور ممکن است کاربران متفاوت هشتگ های دقیقاً یکسانی را استفاده کنند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا