ماشین تبلیغاتی مجاهدین

ملت های جهان و یا دشمنان مردم ایران؟!

برای جمع آوری نیرو جهت شرکت دادن در کنفرانس کذائی سالانه ای که عنوان آن ابتدا نشست ویلپنت نامیده میشد ، باند رجوی امروزه خود را هرچه بیشتر به آب و آتش میزند و دراین راستا به پارلمانتاریست هایی مراجعه میکند که با وجودی که کشورشان مشکل واقعی با ایران ندارند، با اینحال حاضرند برای ابراز عبودیت به سیستم سلطه گر رو به افول آمریکا و سایر منافعی که برای شخص خود متصورند یا عملا دریافت میکنند، در مراسم مریم ساخته شرکت نموده و در وصف این زن بوالهوس و دشمن حق حاکمیت ایران ، به رجز خوانی بپردازند و…

رسانه های رجوی در آب و تاب دادن به این مراسم که واقعا ارزش هیچ دارد و از این نوع مراسم که بر پایه جعل و تزویر برپا شده، هیچ آبی برای کسی گرم نمیشود نوشته اند که مجاهدین با مواضع اصولی خود توانسته است بسیاری از سیاست‌های ضدایرانی را خنثی نماید .یکی از این موارد خنثی کردن سیاست مماشات است.

که البته انسان هرچه که فکر میکند نمیتواند دریابد که این جماعت که بیش از 4 دهه در ضدیت کامل با منافع و مصالح مردم ایران وآنهم ازهرحیث وهرجهت عمل میکنند ، چگونه میتوانند سیاست های ضد ایرانی را خنثی کنند وکدام سیاست مماشات گرا با ایران ! را خنثی سازند؟

البته هیچ انسان باوجدانی قادر به پاسخگویی به این سئوال نیست و تنها مجاهدین رجوی هستند که میتوانند ادعا کنند که بموجب حرف دروغی که خود گفته اند ، قادر به دادن جواب میباشند!!!

این گروه دغلکار ادعا دارد که دنیای غرب که متوهم هم هست، اخیرا با ایران معامله میکند که شکل درست طرح این قضیه ومذاکراتی که گویا درجریان است ، این است که این دنیای متوهم غرب متوجه تغییر توازن قوای جهانی بنفع ایران وبرعلیه خود گردیده و برای مقطعی سیاست مذاکره با ایران را که چند و چونش هنوز معلوم نیست ودانسته نیست که این بار چه شگردهایی در چنته دارد و نتیجه غائی اش فعلا مشخص نمیباشد، در پیش گیرد.

مجاهدین هراسان از این فعل و انفعالات سیاسی ، بخود دلداری داده وگفته است که ماهم حامیانی داریم واین حامیان کسانی هستند که اخیرا بعنوان نمایندگانی از پارلمان اروپا از مریم رجوی دعوت کرده اند که رجزخوانی کند وآنها با نیت شومی که در سر دارند حرف هایی در تایید این مزخرف گویی های مریم عنوان کنند.

اساسا این پارلمانتاریست های جمع شده درپای نطق های کذائی مریم در امور داخلی ایران دخالت کرده ومرتکب جرم میشوند که با گذشت زمان وبا عطف نظر به روند امور درجهان ، قادر به این بی حرمتی نشان دادن به مردم ایران نخواهند بود.

این مزه پرانی های پارلمانتاریست های مورد اشاره ، حامل سود دراز مدتی هم برای مردم ایران ازاین جهت که دوستان و دشمنان خود را بهتر بشناسند ، خواهد بود!

سوی دیگر قضیه افکار عمومی مردم اروپا خواهد بود که سرانجام وپس از بیدارشدن ازخواب گرانی که درآن فرو رفته اند ، متوجه خواهند بود که با انتخاب این نوع پارلمانتاریست ها چه کلاه گشادی برسرشان رفته است وآنگاه با دقت و بصیرت بیشتر، برای انتخاب نمایندگان واقعی خود اقدام خواهند کرد و نخواهند گذاشت که اینها که دشمنان مردم اروپا ازلحاظ حمایت ازیک گروه تروریستی هم می باشند ، برمصدر امور قرار گیرند و درحق سایر ملت ها ستم روا دارند.

رضا اکبری نسب

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا