فریب

آش شور خاله مریم

همیشه در تمام مقاطع وقتی کسی واقعیات پشت پرده سازمان یا شورا را مطرح می کند این مارک که او از ابتدا دیوانه و یا مزدور و چیزهائی از این قبیل که البته شایسته خودشان بوده و هست، را میخورد. ازمسئول فرقه باید سئوا ل کرد که چقدر دیوانه و خل و مزدوردر فرقه و شورا وجود دارد که بعدا رو می شود آخر این حقه ها لو رفته و دیگر خریداری ندارد چرا فکر می کنید که هنوز سال 60 است.

 

در ابتدا سازمان می گفت که آماراعضای شورا نزدیک به هزار نفر می باشدولی چطور شد که این آمار آب رفته و به پانصد نفر رسیده است نکند بقیه دیوانه و خل هستند که البته بعدا مشخص خواهد شد.

 

بهتر است خودتان را گول نزنید. جز چند نفر از اعضای خارجه نشین شورا بقیه از فرماندهان فرقه هستند و افرادی مثل شما در رای گیری کاره ای نیستند.

 

می خواهم جهت یا دآوری نکته ای را بیان کنم که مسعود در نشستهای درونی فرقه مطرح می کرد " که اگر ما به قدرت برسیم این اعضای شورا که در خارجه جا خشک کردند و چشم به حکومت دوخته اند حساب آنها را خواهیم رسید و آنها کاره ای نیستند " بهتر است حساب کار خودتان را بکنید.

 

– آیا خودتان نمی بینید که تا دیروز مسعود آنگونه از آنها تعریف می کرد وقتی از شورا جدا شدند از مناسبات درونی آنها می گفت ومورد سرزنش قرار می داد و انواع ناسزا و تهمت نثارشان می کرد اگر این افراد مشکل داشتند پس در شورا چه کار می کردند شما چشم خودتان را به واقعیات بسته اید.

 

آیا وقتی آقای اصفهانی شعر می سرود و سازمان برای سرود های خود از آنها استفاده می کرد مورد احترام مسعود بود و در خیلی از نشستها از او تعریف می کردند و یا شادروان خانم الهه و فریبا هشترودی و دیگران حالاوقتی از شورا جدا شدند مورد افترا و تهمت قرار می گیرند.

 

سئوال این است وقتی کسی از شورا جدا می شد (آقایان بنی صدر و قاسملو و متین دفتری و…) مسئول شورا بدون فوت وقت آنرا اعلام می کرد احتمالا خبر آقای اصفهانی دیر به رهبر فرقه رسیده. چرا سکوت کردید چه دلیلی دارید که اکنون صدای شما در آمده است.

 

وقتی وجدان بیدارآقای اصفهانی متوجه شد که باید واقعیات مناسبات شورا وسازمان را بگوید "خل و دیوانه و وسواس و اینکه کاره ای نبوده" از مقالات شما بیرون می زند و چرا همه اعضای خارجه نشین شورا به تکاپو افتاده اید وناله و فغان سر می دهید. به کار گرفتن شما برای این گونه کارها فقط و فقط برای به خیانت کشاندن بیشتر شما ست و مطمئن با شید نفر بعدی خود شما هستید. بهتر بود اسم نفرات بعدی که باید مورد تهمت و افترا قراربگیرند را بگوئید. مطمئن باشید که شما ها نیز د راین لیست قرار دارید چون مناسبات درونی فرقه و شورا برای همگان رو شده و حنای مریم دیگر رنگی ندارد بهتر است قبل از نوشتن این مقالات مقداری با اعضای جدا شده فرقه در خارجه حرف بزنید تا بفهمید دموکراسی که فرقه از آن دم می زند از شکنجه و کشتن نفرات خودی گرفته تا تحویل دادن به مزدوران صدام در زندان ابوغریب چیز دیگری نیست.

 

بهتر بود از آنهائی که معنی فوق دموکراسی بودن مناسبات فرقه رابا گوشت و پوست در اشرف و یا زندان ابو غریب لمس کردند سئوالی می کردید.

 

کسانی که از شورا جدا شدند جز حقیقت چیز دیگری نگفتند و چیزهائی از مناسبات درونی فرقه وجود دارد که به لحاظ اخلاقی نمی توان گفت.

 

نکته آخر اینکه وقتی اعضای فرقه را شیرزنان و کوهمردان می نامید و شما که ادعای دموکراسی و سرنگونی دارید بهتر نبود چند ماهی در کنارهمین شیرزنان می ماندید تازه متوجه شوید که مناسبات فرقه چقدر دموکراتیک!! است، نه اینکه به محض پایان جلسه شورا با بلیط اعطایی مسعود فرار را برقرار ترجیح دادید که مبادا اتفاقی برایتان بیفتد و یا گرمای عراق شما را اذیت کند بهتر است در همان خارجه بمانید و مانند رئیس جمهورتان خواب سرنگونی ببینید.

   

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا