زمان زيادي سپري شده است

نورچشم عزیز برادر بهتر از جانم بابك . ضمن عرض سلام سلامتی شما را از خداوند بزرگ میخواهم . روزی كه ازما جدا شدی وبه اسارت تورا برده اند به هردری وبه هرجا مراجعه كردم و ازخبرزنده بودن شما اطلاعی پیدا نكردم . سالهای انتظاركشنده برای من و همه افراد فامیل سخت طاقت فرسا بود . بابك جان چرا اینهمه مدت برای ما نامه یا خبری ندادی تا از زنده بودن شما با اطلاع شویم . زمان زیادی سپری شده است . دراین مدت خواهر ما زرنگار فوت نمود و همسرمن مهتاب فوت نمود و برادرزاده ما اصلان بعلت تصادف فوت نمود و عموی ما ذبیع الله فوت نمود وهمه فامیل و خواهران چشم انتظار و مشتاق دیدارتو هستند . بابك جان تومیدانی ما چقدرتورا دوست داشتیم ولی تو براحتی ازما دل كندی وما چه آرزوها كه نداشتیم تا خوشبختی تورا ببینیم وفعلا نیزازطریق انجمن نجات اززنده بودن شما اطلاع حاصل پیدا كرده واین نامه را برایت نوشتم كه امیدوارم جواب نامه را برایم بدهی تا بوسیله آنها بتوانم با تودیدارداشته باشم .

بابك عزیزم من مجددا ازدواج نمودم ،‌دارای سه فرزند هستم بنام سامان- ساعو و سوزان واسم همسرمن حمیرا رضائی است . همگی خدمت شما سلام دارند . همه خواهران و افراد فامیل برای شما سلام دارند و بی صبرانه آرزوی دیدارشما را دارند .

بابك جان چقدرتورا دوست داشتم وآرزوی من این بود كه بعدازپدرخوشبختی تورا شاهد باشم ولی چرا وبه چه قیمتی ازما دل كندی كه ما طول 19 سال اسارت شما خبری اززنده بودن شما نداشتم . بابك عزیز. امید وارم اجازه بدهی برادرچشم انتظارشما با دریافت جواب نامه با شما ملاقات نماید . ازخداوند آرزو مندم روزی شما را ببینم و ازنزدیك خیلی برایت حرف بزنم .

برای شما حرف و تبلیغ نادرست میگویند . نظام جمهوری اسلامی دریائی ازرحمت وگذشت است وشما هیچ مشكلی برای آمدن به وطن خود نداری . امیدوارم رزوی شما را ببینم و ازنزدیك با شما صحبت كنم .

بابك جان . عزیزی یادگار پدر نازنینم . تورا می بوسم . جواب نامه را میخواهم . قربانت چشم انتظارهمیشگی شما .

اردشیرخلیلی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.