سازمان تروریستی بعنوان «دمکرات»

اما اتحادیه اروپا آشکارا مساله اش دمکراسی برای ایران نیست.آنها کوشش میکنند که نیات امپریالیستی خود را به پیش ببرند.آنها روزی با رژیم معامله میکنند ویا با سلطنت طلبان ویا گروههایی مانند مجاهدین خلق مورد تنفر بر اساس سیاستی که منافع آنها را تامین کند.امید نیروهای واقعی دمکرات درایران نیروهای مترقی در غرب میباشد که از مبارزه آنها علیه رژیم فاشیستی اسلامی ایران از آنها حمایت کند. ——————————————————————————– درگیری در داخل اتحادیه اروپا بر سر نزاع اتمی ایران وارد یک دور جدیدی میشود.یک هیئت از اتحادیه اروپا که اخیرا در اروپا توقف داشته است یک عصر جدیدی در روابط با ایران را بعداز گزارش جدید آمریکا تشخیص میدهد. خانم آنگلیکا بر از حزب سبزها که با این هیئت از ایران دیدن کرده است در یک مصاحبه با فوکوس اون لاین میگوید که اطلاعات درباره اتمی ایران کار گذاری شده است.او به اروپاییها توصیه میکند که با ایران مذاکره کرده بحای اینکه سیاست آمریکا را درمقابل ایران دنبال کنند. او میگوید که جامعه ایران بسیار زنده است چرا که دانشجویان، کارگران و زنان برای حق خود مبارزه میکنند. او اطلاعات جدید درباره برنامه اتمی ایران که توسط «شورای ملی مقاومت ایران » عرضه شده است را بعنوان «اطلاعاتی که از طرف آمریکا هدایت میشود وبه آنها داده شده است» نام میبرد. درواقع هم «مجاهدین خلق» و بازوی سیاسی آنها شورای ملی مقاومت از زمان اشغال عراق بسیار شدید با آمریکاییها کارمیکنند. یک کارمند سابق پنتاگون به برنامه مونیتور دراین باره میگوید که:آنها برای ما کارهایی را انجام میدهند که ما خود از انجام آن شرم داریم. یک مثال دیگر گفته های کارمند سابق سیا میباشد که در همان برنامه میگوید:آنها تروریست هستند ولی ترویستهای ما. این گروه با صدام حسین بسیار تنگانگ کار میکرده است. رهبر این گروه مسعود رجوی صدام حسین را «برادر خونی»خود میخواند و صدام عملیات نظامی آنها را با میلیونها دلار حمایت میکرد-فیلم دراین باره در بعد از سقوط صدام حسین به اندازه کافی وجوددارد). رجوی با حمایت مالی ونظامی صدام حسین یک ارتش تاسیس نمود که بسیاری از ترورها در ایران انجام داده است.در عمل مجاهدین اطلاعات درباره برنامه اتمی از موساد سرویس مخفی اسرائیل بدست آورده و علنی کرد چرا که این گروه که رابطه بسیار تنگاتنگی با لابی های اسرائیل دارد (مانند چارلز پرل وتنترو غیره) مشروع کند وهمزمان بعنوان اپوزیسیون ایرانی این اطلاعات را قابل باور تر نماید. از زمان سرنگونی صدام این گروه که درا بتدا بوسیله آمریکائیها خلع سلاح وتحت اسارت حفاظتی برده است کوشش میکند که مهمات لازم را برای جنگ طلبان در رسانه های جنگی مانند فاکس نیوز ارسال کند.نماینده انها علی رضا جعفرزاده به عنوان تحلیل گر ومفسر در فاکس نیوز کار میکند ودرواشنگتن دارای یک دفتر مشاورت در نزدیکی کاخ سفید میباشد که مشاورت سیاسی را خدمه میدهد. این گروه از طرف بسیاری از ایرانیهای تبعیدی به عنوان «خائن» و «جنگ طلب» و«سکت» نام برده میشود وحتی از رژیم بیشتر مورد نفرت است چرا که این گروه و مانند رژیم ملاها هیچگونه انتقادی را تحمل نمیکند وبارها مخالفان سیاسی خود را از جمله در آلمان مورد هجوم قرار داده است. رفتار هواداران مجاهدین خلق اغلب در نزد اپوزیسیون ایرانی و تبعیدیهای ایرانی با گروههای چماقدار رژیم ایرانی علیه اپوزیسیون دمکرات مقایسه میشود.بسیاری از جدا شدگان مجاهدین خلق گزارش از تجربیات وحشتناک خود خبر میدهند که با این گروه داشته اند وبعضا بدلیل این انتقادات با زندان و شکنجه پرداخت کرده اند.سازمان دیده بان حقوق بشر تقریبا دوسال پیش این سازمان را بخاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد. فناتیسم حاکم بر مجاهدین خلق در هنگام دستگیری مریم رجوی توسط وزیر کشور سابق فرانسه سرکوزی در فرانسه خود رانشان داد که اعضا وهواداران در لیستی «داوطلبانه » خود را ارگانیزه کرده وبطور علنی سوزاندند. در حال حاضر در اتحادیه اروپا دو خط نمایندگی میشود. خطی که میگوید که اتحادیه اروپا نبایستی که از خط بوش حمایت کند ودیگری که از این خط حمایت میکنند. کسانی که در اتحادیه اروپا کوشش میکنند که سیاست نزدیک به نئوکانها در واشنگتن را دنبال کنند از مریم رجوی در اتحادیه اروپا بارها دعوت بعمل آورده اند..مریم رجوی همسر مسعود رجوی است و بعنوان «رئیس جمهور مقاومت » انتخاب شده است وبعد ا ز سقوط صدام در ابتدا پنهانی به فرانسه رفت. او برای « اسلام دمکراتیک » تبلیغ میکند. اما همه چیز هست جز دمکرات. این عقیده اکثر ایرانیهای تبعیدی است. نیروهای دمکرات درایران مانند کارگران، دانشجویان و زنان که در آنجا بطور صلح آمیز بر علیه رژیم فاشیستی ایران مبارزه میکنند میباشند ونه کسانی که تا دیروز با دیکتاتوری مانند صدام حسین همکاری میکرده است وامروز هم با جنگ طلبان در واشنگتن. اگر کسی میخواهد که نیروهای دمکرات در ایران را حمایت کند، بایستی برای دانشجویانی هواداری کند که بیش از چهل نفر آنها اکنون در زندان بسرمیبردند ویا کارگران و مبارزین حقوق زنان که به همین شکل در زندان بسر میبرند. اما اتحادیه اروپا آشکارا مساله اش دمکراسی برای ایران نیست.آنها کوشش میکنند که نیات امپریالیستی خود را به پیش ببرند.آنها روزی با رژیم معامله میکنند ویا با سلطنت طلبان ویا گروههایی مانند مجاهدین خلق مورد تنفر بر اساس سیاستی که منافع آنها را تامین کند.امید نیروهای واقعی دمکرات درایران نیروهای مترقی در غرب میباشد که از مبارزه آنها علیه رژیم فاشیستی اسلامی ایران از آنها حمایت کند.

نویسنده: آرش بکر

ترجمه، سعید ثریا

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا