فرقه ی رجوی هیچ گاه افتخار ایرانی را نخواسته

در هفته های اخیر مسولان ایرانی اعلا م نمو دند که یک موشک آزمایشی به فضا پر تاب کرده اند. در پی انتشار این خبر تمامی خبر گزاری ها از آ ن به عنوان یک واقعه و پیروزی مهم برای دانشمندان ایرانی نام بردند.

با پرتاب این موشک ایران از این به بعد جزو چند کشور نخست دنیا ست که توانسته به این فن آ وری دست یا بد. و این برای هر ایرانی غیرت مندی غرور آ فرین و موجب مبا هات است. البته برای کشورهایی همچون آمریکا که به دلیل سلطه طلبی و برتری بینی، خواها ن پیشرفت در هیچ کشوری به ویژه ایران نیستند، انتشار چنین خبری خوشایند نبوده و حتی به گونه ای سعی در مقابله با آ ن هم خواهند نمود. و این تازگی ندارد. چرا که تا کنون در هر موردی که دانشمندان وجوانان ایرانی توانسته اند بدون دخالت غرب به یک کشف و فن آ وری دست یا بند با عکس العمل منفی و به گونه ای خصمانه ی آ ن ها رو به رو شده اند چرا که باور ندارند که ایران با سلطه ی 2500 ساله ی شا هان ومستبد ان و صد در صد وابسته در تمامی زمینه ها به یک باره ظرف مدت کو تاهی با اعتماد به نفس واتکای به نیرو و نبوغ جوانان خود، قادر باشد که به چنین افتخاراتی دست یابد. گر چه تاریخ ملت ها ثابت نموده هر جا توانسته اند به خود باوری برسند، با اندک مدتی گذشت زمان موفق به کسب قله های متعدد پیروزی شده اند. ضمن این که باید خود را نیز آ ماده ی سنگ اندازی ها و کارشکنی ها ی قدرت های بزرگ نمایند که ایرانی این کار را کرده است و مهم ترین نمونه ی آن هم مسأله ی انرژی هسته ای است.

اما آماد گی رویارویی با واکنش های منفی سلطه جویان غربی ها امری است که مبتکران ایرانی سال ها ست با آ ن دست وپنجه نرم می کنند و به نوعی برایشان عادی شده است اما آن چه که تأسف آ ور است این که افرادی با ادعای ایرانی بو دن و دفاع از خلق ایران در مقابل چنین پیش رفت های بزرگی ایستاده و خشم خود را از وجود آن ابراز کنند؟؟؟!!! و با آوردن عین عبارت دشمنان مخالف پیشرفت ایران و ایرانی باشند!!!!

فرقه ی رجوی که به دنبال درج خبر فوق (پرتاب موشک) ابتدا یک سکوت طولانی کرد در پی ا علا م موضع خصمانه ی سخن گوی کا خ سفید و وزارت خارجه ی آ مریکا سکوت خود را شکست و با حمایت ازموضع آ مریکا همان بغض سردمداران کاخ سفید و حتی بدتر از آ ن را به نمایش گذاشت و با چاپ موضع آ مریکا بار دیگر کینه ودشمنی خود را نسبت به هر گونه پیشرفتی در ایران و به دیگر سخن به ملت ایران به نهایت درجه رساند!!!

چگونه می شود ایرانی بود واز دست یابی او به هر گونه فن وابزاری که نام کشورش را در دنیا با افتخار همراه می کند نا راحت وملول شد وآ ن را به سخره گرفت؟؟!!

فرقه ی رجوی چگونه می تواند ادعای همراهی با خلق ایران را بکند حال آ ن که در تمامی مقاطع رودر روی او و در کنار دشمنش ایستاده است.

با چنین موضع هایی با عث شگفتی است که فرقه ی رجوی انتظار همراهی با خود را از ملت ایران دارد! ملتی که جز خشم وجنون از فرقه ندید ه است. اما باید به فرقه و فرقه ای ها و تمام هم فکرانشان گفت که ایران همیشه با اتکا به نیرو، فکر و ایمان جوانانش به سوی پیروزی ها و سربلندی ها گام بر می دارد.

ای ایران ای مرز پر گهر       ای نامت سر چشمه هنر

دور از تو اندیشه ی بدان    پاینده مانی وجاویدان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا