مریم رجوی

خائنین به وطن و دشمنان شکست خورده ملت ایران

سید امیر موثقی، کلن آلمان، هفتم مارس 2008
همانطوری که در اخبار و سایتهای مختلف خبری مشاهده کردید قعطنامه شماره 3 تحریم ها بر علیه منافع و حق و حقوق ملت ایران صادر شد اما براستی که از این تحریم ها چه کسانی سود میبرند و چه کسانی آسیب میببینند.
بله ازیک طرف ملت ایران است که در تمامیت آن موجب آسیب و فشار قرار میگیرد و روز به روز هم خط فقر در لایه به لایه های جامعه پر رنگ و پر رنگ تر میشود واز طرفی دیگر هم فرقه های تروریستی همانند فرقه رجوی که سر در آخور غرب دارد از این تحریم ها برای منافع کثیف خودش استقبال میکند.
آری امروز خانم رئیس شورای فرقه ای رجوی از به تصویب رسیدن این قطعنامه به اوج رسیده و در کمال شعف و شادی به استقبال به اجرا گذاشتن این تحریمها رفته و سر از پا نمی شناسد اما غافل از اینکه این بوهایی که به مشامش میرسد بوی کباب نیست بوی داغ کردنهای خر است که بلند میشود.
بله خانم رجوی من و شما و خیلی های دیگر که دوران تحریمهای امریکا را در عراق تحت حکومت صدام حسین تجربه کردیم به خوبی به یاد داریم که دود این تحریم ها به چشمان چه کسانی میرفت و استفاده های کلان کلانش به جیب چه کسانی میرود.
آن زمان که مردم عراق علفهای بیابانها را میکندند و برای امرار معاششان از آن استفاده میکردنند و آن زمان که رزمندگان ارتش آزادی بخش شما در عراق با جیره 5 عدد خرما و 2عدد نان زندگی میکردنند شما و آقای رجوی و هم پیاله هایتان خوب خوب میخوردیید و میچریدید و جفتک چهار کوش می انداختید و اقای صدام هم بهتر از شما همین کار ها را انجام میداد در قصر ها و عشرت کده هایش اما تاریخ خیلی سریع به جلو رفت و انتقام ان بچه هایی را که شبها و روزها گشنه و بی غذا بودنند را گرفت انتقام آن مادران بار دار را که در اثر گرسنگی سقط جنین میشدند را گرفت انتقام ان همه انسان بی گناهی را که سالها در زیر بمب و موشک و گلوله خواب و خوراک نداشتند را گرفت و دودمان صدام و صدامیان را که فرقه عقب مانده رجوی باشد را بر باد داد.
آری حالا که کمی گذشته را برایتان تشریح کردم بخود بیائید و بلند شوید و خود را بتکانید و به عاقبت خود بیندیشید.
شما و دیگر همپیاله هایتان که از این قعطنامه ها استقبال میکنید در میان ملت ایران و در خاک ایران زمین هیچ جایی ندارید و ول معطلید و روزی خواهد رسید که دست از پا درازتر با خفت و خاری در برابر ملت ایران به خاک بیفتید و مردم شما را نفرین خواهند کرد حال هرچه میخواهید به استقبال این قبیل قعطنامه های شوم و خانمان برانداز بروید.
سید امیر موثقی
5.3.2008
آلمان کلن

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا