چون قافیه به تنگ آید

من تا چند روز پیش فکر میکردم اگر یکی پیدا بشه وازدرد و رنج ما بنویسد ان موقع مثنوی پیش ان میشود کتاب جیبی ولی وقتی پیام سران فرقه رجوی را میخواندم تازه متوجه شدم چه اشتباهی میکردم. اگراز دروغگویئ ودجالت وجنایت وفریبکاری ……. فرقه مافیایئ یکی بنویسد انموقع مثنوی پیش ان میشود دفترچه جیبی!

داشتم پیام مادر خوانده فرقه مافیایئ رجوی را میخواندم،باورم نمی شد از این همه شارلاتان بازی و ………

مادر خوانده فرقه(بانو مریم) در پیامی به اسیران پادگان اشرف چنین القا میکند که گویا اسیران فرقه در مرکز سقل جهان قرار دارند!و بانو هم در شرایط طاقت فرسا ولی از شیوه گفتار ومتن پیامهای سران فرقه میفهم ام این روزها قافیه برای فرقه خیلی تنگ امده وبه جفنگ گویئ روی اورده اند.

مادر خوانده با شگرد همیشگی سر اسیران فرقه و یک عده بی خبراز مناسبات فرقه گرایانه را چطور شیره می مالد،وی در تعریف از برده گاه اشرف میگوید:

"پاکترین شهر جهان،شهرایمان وپایداری،چه چراغها ونورهایئ دردل مردم ستمزده روشن میکند،چه صلابتی،چه شجاعتی،چه زیبایئ،چقدر شوروچقدرشکوه………."

چرا مادر خوانده اینطور میگوید؟

ایشان میخواهد اینطورالقا کند که گویا انهایئ که دران حصار جسمی وذهنی هستند در مهمترین و در کانون توجه همه دنیا قرار دارند وخیلی مهم هستندو نباید تن به ازادی از ان حصار بدهند.

حال سوال اینکه اگر پادگان اشرف این همه ویژگیها را دارد پس شما چرا انجا را ول کرده وبه اروپا فرار کردید؟

سران فرقه میخواهند چنین وانمود کنند که گویا بهترین جاوامکانات در اختیار اسیران فرقه هست واین سران فرقه هستند که درشرایط سخت وطاقت فرسا وباکمترین امکانات در پاریس در نوک مبارزه هستند!!!

درصورتیکه سران باند مافیایئ بهترین زندگی راروی خون و درد و رنج بهترین فرزندان این اب وخاک برای خودشان ساخته اند واکنون در اوور در بهترین ویلا ودر بهترین شرایط خوش گذرانی میکنند.

موضوع دیگری که باید به ان پرداخت تهدیدهایی هست که هم پدر خوانده و هم مادر خوانده روی ان تاکید میکنند! واقعیت اینکه سران فرقه با این تهدیدها میخواهند به هر طریق ممکن خواسته خودشان را به اسم اسیران اشرف مطرح کنندو من قبلا در این رابطه هشدار داده ام وباز میگویم همین تهدیدهای سران فرقه اثبات میکند یک فاجعه شوم در راه هست ووظیفه همه ما هست تفکرات وشیوه کارهای فرقه را افشا کنیم وهشدار بدهیم به همه کشورهاوسازمانهای بین المللی وحقوق بشری وبه همه هموطنان وخانوادهای اسیران درفرقه مافیایئ رجوی.

همچنین مادر خوانده (بانو مریم) مدعی شده همه ساکنان اشرف در عراق قانونی هستند!!

حال من از بانو سوال میکنم،

پس چرا هرکس میخواست از فرقه شما جدا شود سر از زندان بد نام ابوغریب در می اورد و شاهدان زنده این اعمال ضد بشری شما در همین اروپا موجود هستند.شاید درقانون فرقه شما این کار قانونی باشد!!!

من بعنوان قربانی این فرقه مافیایئ حاضر هستم پیش هردادگاهی و هر ارگان ویا سازمانی پرده از تمام اعمال غیر قانونیتان بردارم من حاضرم عکس انچه را که شما قانونی به خورد دیگران میدهید را اثبات کنم واماده هستم در هر دادگاهی در هر کجای دنیا برای رسیدگی به این پرونده شرکت کنم.

من همچنین سوال میکنم!

ـ ایا اوردن نفرات ازترکیه وپاکستان ودبی و………با پاسپورت جعلی که فرقه رجوی انجام میداد قانونی بود؟

ـ ایا نزدن مهر ورود گمرک عراق به دارندگان پاسپورت قانونی بود؟

ـ ایا گرفتن مدارک اصلی افراد موقع ورود به پایگاههای شما وسو استفاده از انها قانونی بود؟

ـ ایا قاچاق انسان از مرزهای غربی وجنوبی ایران به نام عملیات راهگشایی واوردن انها به پادگانهایتان قانونی بود؟

ـ ایا رها کردن افرادی که خواهان جدایی از فرقه بودند در میدان مین مرزبین ایران وعراق قانونی بود؟

بله از منظر ودید فرقه گرایانه ومافیایئ شما زندان وشکنجه اعضا هم حتما قانونی بوده!

ازنظر شما کشتن افراد بدست شکنجه گرانتان قانونی بوده!

ازدید مافیایئ شما ناپدید کردن افراد قانونئ بوده!

حتمآ ازنظرشما اعتراف گیری قانوی بوده!

حتمآ با کلاه بردای از اعضا برای پول شویئ امضا گرفتن قانونی بوه!و……………

مطمئن هستم هرچه به بسته شدن درب برده گاه نزدیک میشویم جفنگ گوئی سران فرقه هم زیاد میشه وبه میان اوردن چند مزد بگیر معلوم الحال که نمی دانند مبارزه چیست وبا ام بزرگ نوشته میشودیا با ام کوچک جفنگ گویئ سران فرقه مافیایئ به اثبات میرسد.

به امید اینکه اسیران پادگان اشرف هرچه زودتر از دام این فرقه رها شوند ومن برای رسیدن چنین روزی هم دعا میکنم وهم تمام تلاش ام را در چهارچوب قانونی خواهم کرد.

محمد رزاقی قربانی فرقه مافائی رجوی.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا