کشورها

تجمع مجاهدین جهت مجاب کردن دولت اوباما

صدای آمریکا VOAاین در حالی است که در حال حاضر مجاهدین مورد بیشترین حمایت های بین المللی آمریکا در چارچوب کنوانسیون های بین المللی هستند. اما مشکل اصلی مجاهدین در واقع تاکید و ابقاء مدام نام مجاهدین در لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا است. ظاهرا اندک هواداران رجوی در مقابل کاخ سفید فراموش کرده اند که رجوی در آخرین پیام خود که در 7 بهمن ماه جاری منتشر شده، بر به رسمیت شناختن حقوق ساکنین قرارگاه اشرف از سوی دولت آمریکا تاکید داشته است. با این حال مطالبات اندک هواداران مجاهدین در مقابل کاخ سفید بیش از هر چیز نمایانگر این است که آنها در واقع از ثبات موضع ایالات متحده آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور حتی پس از روی کار آامدن باراک اوباما در موضوع تروریست خواندن مجاهدین کلافه و سردرگم شده اند.

این سردرگمی و واکنش های هیستریک وقتی مضاعف شده که اخبار منتشره حاکی از این است که هر روز احتمال مذاکرات آمریکا و ایران بدون هیچ پیش شرطی قوت بیشتری بخود می گیرد. عصبانیت مضاعف مجاهدین از این است که علیرغم همه تلاش های حقارت آمیز مجاهدین مبنی بر پذیرش مسئولیت افشاگری فعالیت های اتمی ایران، دولت مردان تازه کاخ سفید هیچ نام و اشاره ای به مجاهدین نمی کنند و همچنان اصرار دارند به هر قیمت باب مذاکرات جدی ای را با ایران آغاز کنند. مضاف بر اینکه پروژه جنگ افروزی مجاهدین و تهیج تحریمی و نظامی آمریکا از سوی مجاهدین نه تنها کمترین تاثیری در روند موجود بجا نگذاشته که باعث نشان دادن انعطاف بیشتری از سوی اوباما شده است. به هر حال مجموع این فاکتورها و شکست های استراتژیک موسوم به بقا در شکاف مجاهدین بیشترین سردرگمی و عصبانیت مجاهدین را در پی داشته است.

در همین رابطه برنامه تفسیر خبر جمعه شب رادیوی صدای آمریکا خبر داد شماری از خانواده های اعضای ساکنین قرارگاه اشرف که برای ملاقات فرزندان خود به قرارگاه اشرف مراجعه نموده با ممانعت روبرو شده و از ملاقات آنها جلوگیری شده است. رادیو صدای آمریکا که مدعی بود با یکی از ساکنین قرارگاه اشرف به نام مهدی در این رابطه گفتگو می کند، درباره دلیل این محدودیت و عاملین جلوگیری از این ملاقات سوال کرد. توضیحات مهدی در این رابطه نتوانست پاسخ روشنی مبنی بر معرفی مقصران اصلی به مخاطبان و همچنین صدای آمریکا بدهد، به طوری که مجری برنامه صدای آمریکا با صراحت بیشتری درباره مسببین و عوامل جلوگیری از این ملاقات ها سوال کرد. در نهایت نیز مخاطبان و مجری صدای آمریکا اخبار شفاف و درستی در این خصوص دریافت نکردند. مهدی که تلاش می کرد به جای پاسخ دادن به سوال صدای آمریکا از فرصت به دست آمده برای تکرار اتهامات و اخبار جعلی سوء استفاده کند، با هوشیاری مجری برنامه روبرو و از تبلیغات پروپاگاندای او در مورد مجاهدین خلق جلوگیری کرد.

خبر صدای آمریکا مبنی بر تجمع هواداران سازمان مجاهدین در مقابل کاخ سفید نشانگر دوره تازه ای از تحرکات ظاهرا سیاسی و در ماهیت شانتاژ سازی و جنگ روانی مجاهدین برای بیرون بردن نام مجاهدین از لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا است. لازم به ذکر است علیرغم تصمیم عجولانه و سیاسی اتحادیه اروپا و همچنین مخالفت فرانسه و انگلستان با تصمیم اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اوباما بلادرنگ با اعلام این مطلب که تا کنون هیچ تغییر رفتاری مبنی بر اینکه تصمیم و اقدام به خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا بکند، مشاهده نکرده، عملا بر مواضع بنیادی و اساسی خود در قبال تروریست شناختن سازمان مجاهدین خلق تاکید کرد.

تجمع یادشده مقابل کاخ سفید در واقع دور تازه ای از تحرکات سیاسی و تبلیغاتی مجاهدین در آمریکا را نمایندگی می کند تا از این طریق به هدف نهایی مجاهدین که خارج شدن از لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا است، دست یابند. از حدود یک ماه پیش که اتحادیه اروپا تحت تاثیر فشارهای جانبی تن به خارج کردن نام مجاهدین از لیست خود نموده، فعالیت های سازمان یافته ای از سوی مجاهدین و در راس آنها رجوی حول تسلیم کردن دولت اوباما برای همسویی با اتحادیه اروپا متمرکز شده است. این اقدامات نشان می دهد علیرغم تمارضات و ادعاهای تبلیغاتی و رسانه ای مجاهدین تصمیم اتحادیه اروپا در مقایسه با موضع صریح وزارت امور خارجه آمریکا بر تروریست شناختن مجاهدین، ارزش چندانی برای مجاهدین نداشته است. ظواهر و نشانه ها هم حاکی از آن است که هدف نهایی رجوی و مجاهدین به هر طریق ممکن خارج شدن از لیست وزارت امور خارجه آمریکا است. تصمیمی که به نظر می رسد با توجه به شناخت عمیق آمریکا از مجاهدین حداقل در آینده نزدیک امری غیر ممکن و نشدنی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا