فرقه ها چگونه عمل می کنند – قسمت ششم

خانم ان سینگلتون که زمانی عضو سازمان مجاهدین خلق بوده است در مصاحبـه ای روش هایی را که سازمان برای عضوگیری استفاده می کند، توضیح می دهد: « آن ها چنان اطراف شما چاپلوسی می کنند که شما حتی متوجه نمی شوید آن ها چگونه این کار را می کنند. آن ها در واقع خود را در جایگاهی قرار می دهند، که وقتی شما به آن ها می پیوندید، احساس می کنید فرد خاصی هستید.»

سازمان مجاهدین خلق همه افراد را با عشق و عاطفه بمباران می کند تا بتوانند آن ها را به استخدام خود درآورد. فرقه ها می دانند که اگر روابط شما را بتوانند کنترل کنند، خود شما را هم می توانند کنترل کنند، چه بخواهیم، چه نخواهیم، همه عمیقاً تحت تأثیر کسانی که اطرافمان هستند، هستیم. هنگامی که شما وارد یک فرقه می شوید، آن ها شروع می کنند به بمباران عاطفی شما و ناگهان دوستان زیادی برای شما جور می کنند. خیلی به نظر شگفت انگیز می رسد، چگونه چنین گروه مهرورزی ممکن است اشتباه کند؟ اما بزودی می فهمید که اگر زمانی با آن ها مخالفت کنید یا بتوانید فرقه را ترک کنید در یک آن، همه « دوستان» تازه خود را از دست می دهید. این تهدید ناگفته بر همه اعمال شما در فرقه تأثیر می گذارد. چیزهایی که در حالت عادی ممکن بود شما را شاکی کند، اکنون در سکوت می گذرند چون شما نمی خواهید طردتان کنند. مانند یک رابطه ناسالم، عشق در فرقه دائماً خاموش و روشن می شود تا شما را کنترل کنند.

مانند همه فرقه ها، سازمان مجاهدین خلق همه افراد را با عشق و عاطفه بمباران می کند تا بتوانند آن ها را به استخدام خود درآورد. خانم ان سینگلتون، چنان در فرقه مجاهدین مورد بمباران عاطفی قرار گرفته بود که معتقد است: « آن ها جایگزین خانواده و روابط من شدند چنان که من همه ارزش های پیشین خود را نفی کردم. »

به علاوه فرقه ها سعی می کنند شما را از دوستان و خانواده تان جدا کنند زیرا آن ها از این که دیگران بتوانند بر شما تأثیر بگذارند متنفر هستند. یک فرقه کنترل ذهن به دنبال این است که زندگی شما را چنان تحت کنترل در آورد تا روابط شما با اعضای فرقه به حداکثر و روابط شما با افراد بیرون گروه به ویژه کسانی که مخالف ارتباط شما با فرقه هستند، را به حداقل برساند.

نکته کلیدی: مراقب دوستان لحظه ای باشید، به یاد داشته باشید که دوستی واقعی در درازمدت شکل می گیرد.

نکته کلیدی: مراقب گروهی باشید که به شما می گوید چه کسانی را می توانید ببینید و چه کسانی را نمی توانید.

فرقه رجوی، پس از آن که اعضا را از همه روابطشان با بیرون فرقه و خانواده و دوستان جدا کرد و فردیت را از آن ها گرفت، تکنیک های کنترل ذهن را روی آن ها به کار می گیـرد. ان سینگلتون می گوید: « من عاشق پادگان بودم و احساس می کردم تبعیت از دستورات به من آزادی می بخشد، زیرا شما همه مسئولیت خود بر رفتارتان را از دست می دهید… اگر رهبـر می گفت خودت را بکش، من حاضر بودم خود را بکشم. »

منبع

نویسنده: مزدا پارسی

 

Required recruiting tool

 

– فرقه ها چگونه عمل می کنند – قسمت پنجم

– فرقه ها چگونه عمل می کنند – قسمت چهارم

– فرقه ها چگونه عمل می کنند – قسمت سوم

– فرقه ها چگونه عمل می کنند – قسمت اول

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.