کمپ اشرف

شمارش معکوس اردوگاه اشرف

بعد از فروپاشی اردوگاه اشرف و مهلت یک ماهه تخلیه آن توسط ارتش عراق به این نتیجه می رسیم که دیگر اردوگاه اشرف معنایی نخواهد داشت و بساط خیانت و جنایت رجوی به انتهای خط رسیده است رجوی به مانند انسانی می باشد که قبل از مرگ به هر خس و خاشاکی چنگ میزند و اکنون سعی دارد با درگیری و اعتصاب غذا و ترفندهای دیگر، نیروهای خودش را به کشتن بدهد تا بتواند از این مرگ خلاصی یابد.
اکنون رجوی سعی دارد با تبلیغات و بزرگ نمایی این گونه نشان دهد که در اشرف جنایتی علیه بشریت انجام شده است در صورتی که وقتی به عمق این عمل دولت عراق نگاه کنیم می بینیم عملکرد دولت عراق قانونی است و از چندین ماه قبل به سران فرقه هشدار داده بود که باید از خاک عراق خارج شوند چرا که این منطقه جزیی از خاک عراق می باشد ولی رجوی با شیادی تمام به سران دولت مردمی عراق توهین کرده و آنان را جنایت کار خواند و پرچم آن کشور را پائین کشید.
رجوی دوباره دچار توهم شده و از شرایط به وجود آمده عصبانی است که نمی تواند دوباره نسلی را به قربانگاه ببرد او سعی دارد دست به کاری بزند که دوباره خونهایی ریخته شود و از این خونها بتواند برای زنده ماندن خودش استفاده کند و با احساسی کردن و دستور اعتصاب غذا به افراد قرارگاه توجه جهانیان را به خودش جلب کند و نیروهای خودش را به کام مرگ بکشاند اگر به فیلم هایی که خودشان پخش کردند توجه کنیم می بینیم تمام کسانی که در درگیری شرکت داشتند از نفرات رده پائین بوده و کسی از فرماندهان رده بالای فرقه درگیر و زخمی نشدند و این نشان می دهد که رجوی برای نیروهای پائین ارزشی قائل نیست.
باید گفت که دیگر رجوی به انتهای خط عوام فریبی رسیده و هرگونه تصمیم و عکس العمل در قرارگاه به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
عملیات انتحاری و خود سوزی و حتی اعتصاب غذا نیز نمی تواند راهی برای فرقه اش از این بن بست باز کند و به نظر می رسد ترفند او کهنه شده باشد.
البته در این بن بست سیاسی و نظامی ممکن است برای امتیازگیری و یا گرفتن فرصتی از دولت عراق دست به اقدام خاصی بزند تا نیروهایش را از عراق خارج کند ولی باید گفت که رفتن نیروها از اشرف به منزله در رفتن شیرازه مناسبات و تشکیلات او خواهد بود که چندان برایش خوشایند نخواهد بود.
در چنین شرایطی اگر رجوی حتی قبول کند که تعدادی از نیروهایش به ایران بیایند باز هم چهره او و تشکیلات مخوف او در نزد خانواده ها افشا خواهد شد و مشخص می شود که چگونه طی این سالیان از عزیزانشان استفاده ابزاری نموده است.
اکنون رجوی در موقعیتی قرار گرفته که دیگر قدرت تصمیم گیری ندارد چرا که زمان فروپاشی اشرف و گل گرفتن درب آن فرا رسیده است و در اینجا باید به نیروهای وارفته گفت دوباره اسیر تحلیل های من در آوردی رجوی نشوند چرا که رجوی ابتدا به فکر جان خودش می باشد و جان بقیه نیروها برای او اهمیتی ندارد که نمونه های آنرا در عملیات دروغ جاویدان و حمله آمریکا به عراق د رسال 82 شاهد بودیم.
خبر ورود نیروهای عراقی و استقرار در اشرف فرصت خوبی است برای نیروهایی که هنوز تصمیم نگرفته بودند که صف خودشان را از سازمان جدا کنند.
آیا تا حالا فکر کردید که چرا یک فرمانده رده بالای زن در این درگیریها نبوده است؟ بخاطر اینکه آنان ابتدا به فکر جان خودشان هستند و برای این کار توجیه هم دارند و حتما در موقع درگیری در اطاق های کولر دار نشسته و برای به کشتن دادن دیگران نقشه می کشیدند.
باید آگاه بود و به ترفندهایی که مسئوولین فرقه در این ایام می زنند اشراف پیدا کنند.
دیگر دوران شعر و شعار دادن گذشته است کمی باید واقعیت های بیرون را دید رجوی سعی دارد شما را در ناآگاهی کامل نگه دارد همان کاری که شما را سالیان در صحرای عراق نگه داشته است.
فروریختن دیوار فیزیکی اشرف ک مطمئنا در آینده نزدیک منجر به فروپاشی دیوار تشکیلاتی و ذهنی افراد خواهد شد از یک طرف باعث خوشحالی خانواده ها شده که پس از سالیان بی اطلاعی از عزیزانشان می توانند امیدوار شوند که با آنان تماس گرفته و یا ملاقاتی بدور از حضور مسئوولین فرقه با آنان داشته باشند.
تنها خوشحالی این خانواده ها از اقدام اخیر دولت آقای نوری المالکی امیدواری به پایان دادن چشم انتظاری 25 ساله از عزیزانشان در عراق می باشد.
از طرف دیگر خانواده ها نگرانی هایی را از این سرفصل فرقه رجوی که همان برچیده شدن اشرف و ارتش به اصطلاح آزادیبخش اوست دارند اینکه همیشه رجوی در بن بست ها دست به اقدامات غیر انسانی و وحشیانه می زند تا خود را از بن بست موجود خارج و تبعات آن را تحت شعاع اخبار مربوطه قرار دهد.که از جمله می توان به خودسوزی تعدادی از اعضای فرقه به دستور رجوی در جریان دستگیری مریم د ر پاریس اشاره نمود.
اکنون خانواده ها نگران سرنوشت نامعلوم عزیزان شان در اشرف می باشند که دستور اعتصاب غذای نا محدود اشرف توسط رجوی بر شدت این نگرانی ها افزوده است.
در پایان باید گفت که در عصر کبیر آگاهی توده ها، دیگر جایی برای عوام فریبی رجوی باقی نمانده است و واقعیت این است که ارتش به اصطلاح آزادی بخش رجوی سالهاست که خلع سلاح شده و از کارآیی افتاده است رجوی همیشه باید در مخفی گاه خود باقی بماند.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا