مسعود رجوی

رجوی یک دجال حرفه ای است!

کلمه دجال و دجالیت که بعد از انقلاب جزیی از اصطلاحات سیاسی بکار گرفته شده رجوی می باشد ساخته و پرداخته خودش می باشد که گاه و بیگاه تلاش دارد تا از این کلمه استفاده لازم را در فریب افکار عمومی ببرد تا اینکه خودش را حق جلوه بدهد.
رجوی در سلسله افاضاتی تحت عنوان آموزش برای نسل جوان بعد از داستان عاشورا سال 88 به راه انداخته در قسمت یازدهم پیام خودش به تعریف دجال پرداخته است که حقا تعریف درستی از خود بیان داشته و کاملا خود را برای همه ترسیم نمود. او در این پیام می گوید:دجال فردی است که در آخر زمان ظهور می کند. منتهای فریب و ریا کاری و تزویر و دروغگویی است. بسیاری مردمان را می فریبد و حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهد و…..رهبری انقلاب حق وی بوده و از وی دزدیده شده است او تاکنون برای اثبات آن ادعاهای زیادی کرده است و شعارهای زیادی را داده است ولی هرگز نتوانسته پای بند یکی از این موارد باشد
باید گفت که حقا همه صفات یک دجال و ریا کار در شخص او و مریم قجر جمع شده است چرا که در طی این سالیان به عینه همگان مشاهده کردند که رجوی چگونه نسلی را فریب داده و به قربانگاه برده است او دجالی است که در زمان حال ظهور کرده است!!
رجوی مدعی است که رهبری انقلاب حق وی بوده و از وی دزدیده شده است او تاکنون برای اثبات آن ادعاهای زیادی کرده است و شعارهای زیادی را داده است ولی هرگز نتوانسته پای بند یکی از این موارد باشد.
به یک نمونه از هزاران دروغ و دجالیت رجوی خبیث بعد از انقلاب توجه فرمائید.
با توجه به ماهیت ضد امپریالیستی انقلاب ایران، رجوی بعد از پیروزی انقلاب تلاش داشت با فریب و دروغ و با شعار ضد امپریالیستی تعدادی را به دور خودش جمع کند او که از ابتدا سعی میکرد با شعارهای ضد استثماری، سازمان خود را پیشرو مبارزه با امپریالیسم معرفی کند ولی گذشت زمان ماهیت واقعی و دروغینش را رو نموده است.
با شروع جنگ عراق علیه ایران ماهیت واقعی خیلی از این گروه ها و دسته جات و افراد از جمله شخص رجوی رو شده است و در یک کر هماهنگ در پیکار با انقلاب ایران قرار گرفته و رو در روی خلق و انقلاب به مبارزه مسلحانه پرداختند.
او که در ابتدای جنگ تهاجم ارتش صدام به مرز های میهن را تهاجم امپریالیسم به انقلاب ایران دانسته، در سال 65 علنا به عراق پیوسته و رسما دست همکاری با صدام داده است.
البته در این مقطع رجوی برای فریب افکار عمومی و نیروهایش صدام را ضد امپریالیست معرفی می نمود تا اینکه بعد از سرنگونی صدام خود گرفتار امپریالیسم آمریکا شده است!!! و خدا خواست تا دجالیت او برای همگان مشخص تر شود او خود و نیروهایش را تسلیم امپریالیسم کند که از آن پس چهار نعل در اختیار دول غرب قرار گرفت تا جایی که امروز افتخار دارد از اولین گروه هایی بوده است که اطلاعات هسته ای ایران را در اختیار آنان قرار داده است.
به گوشه دیگری از دجالیت رجوی که در این پیام به آن اشاره می کند توجه فرمائید.
"او از جامعه بی طبقه توحیدی که بر روی سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده یاد می کند و می گوید که جامعه بی طبقه توحیدی جامعه یی است که الزاما تضادهای طبقاتی آن حل شده است پس بی طبقات است چرا که طبقات بالا و پایین، غنی و فقیر بودن محصول استثمار است محصول فرعونیت است."
جامعه بی طبقه توحیدی رجوی همانند سایر شعارهای او می باشد که عملا به ضد خودش تبدیل شده است و امروز نتیجه ای جز محصور کردن ذهنی و فیزیکی افراد در اشرف نداشته است.
چگونه رجوی مدعی بر پایی جامعه توحیدی است که در محیط کوچک اشرف چندین زندان برای معترضین خودش ایجاد نموده است و هر اعتراضی را در گلو خفه می کند؟
این چه جامعه بی طبقه توحیدی است که با از هم پاشیدن خانواده ها و آواره کردن فرزندان شان بیشترین فاصله را بین انسانها ایجاد می نماید؟
این چه جامعه بی طبقه توحیدی می باشد که زنان فرمانده به عنوان استثمارگران بلامنازع افراد و اعضای اسیر اشرف هستند؟
این چگونه جامعه ی است که اعضا و افرادش دهها سال اسیر فیزیکی و ذهنی مناسبات اشرف هستند و هرگز حق و اجازه ای برای هر گونه ارتباط با بستگان و عزیزانشان و خانواده خودشان در داخل و خارج قرارگاه را ندارند؟
این چه جامعه توحیدی است که خانواده کانون فساد اعلام می شود و ارتباطات خانواده گی در آنجا هیچ معنایی ندارد؟
به نظر می رسد رجوی پلید که از ابتدای فعالیت سیاسی خودش مستمرا در مخفی گاه ها زندگی نموده است ؛ درک درستی از واقعیت جامعه ایران نداشته و نداردو به همین دلیل دچار توهمات ایدئولوژیک شده است و خود را جانشین امام زمان دانسته و دیگران را دجال.
ولی آن چه که تاکنون برای مردم ایران و همه کسانی که با او سر و کار داشتند مشخص شده است، دجال واقعی شخص رجوی است که تلاش دارد با فریب و دروغ اهداف خودش را پیش ببرد و در خیال خود قدرت سیاسی ایران را بدست بگیرد که زهی خیال باطل!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا