انجمن نجات گیلان

دیدار صمیمانه انجمن نجات گیلان با خانواده جمشید کارگر

خانم فاطمه نرم دست لطفی 92 ساله مادر سالمند و درعین حال رنجدیده و چشم اتنظار به اتفاق دخترانش بنامهای پوران 68 ساله، طاهره 65 ساله وثریا 58 ساله که جملگی سالیان مدیدی است از دیدارعزیزشان جمشید کارگرمحروم مانده اند، به دفترانجمن گیلان مراجعه کرده و جویای اخبار و تحولات اخیر در پادگان اشرف و خصوصا وضعیت جمشید شدند.
لازم به ذکراست که جمشید کارگر از جمله 36 نفری بود که درجریان درگیریهای مردادماه گذشته پادگان اشرف که به قرارگاه عراق جدید تغییرنام یافته، دستگیر و روانه بازداشتگاه پلیس عراق شده که البته پس از2 ماه بازداشت و جنجالهای ایجاد شده توسط فرقه رجوی درسوءاستفاده ازبحران ایجاد شده که خود نقش تعیین کننده درآن داشته است، مجددا به پادگان اشرف برگردانده شده است.
خانم نرم دست لطفی که بسیارنگران وپریشان حال بود دراین دیدار صمیمانه به مسئولین انجمن نجات گیلان گفت: " فرزندم برای ادامه تحصیل که به قبل ازانقلاب برمیگردد به کشورآلمان میرود و درآنجا به تور رجوی می افتد و سپس به کشورناامن عراق منتقل میشود. شما باید به من راهنمایی کنید که چگونه میتوانم به دیدارفرزندم بروم و بتوانم ازآن جهنم وی را نجات دهم "
درادامه خواهربزرگترش بنام پوران افزود که " جمشید تنها برادرخانواده ما است که سالیان است که به اسارت سازمان رجوی درآمده است چه خود و چه مادر پیر و رنجورمان سالیان است که برای دیدنش چشم انتظارهستیم ومیدانیم که سازمان وسران آن آنها را واداربه درگیری با نیروهای عراقی واعتصاب غذا کرده وخودشان پشت گود ایستاده ونظاره گرصحنه هستند".
طاهره ازدیگر فرزندان این خانواده که بشدت میگریست با تایید صحبتهای خواهرش گفت " برادرم اصلا سیاسی نبوده است وپی تحصیل خود بوده است که میدانیم فریب رجوی را خورده است. ما ازشما و دولت ایران وعراق و از تمامی وجدانهای بیدار بشری برای رهایی عزیزمان استمداد می طلبیم ودرخواست داریم که درصورت امکان به دیدارش به عراق برویم و مطمئن هستیم که می توانیم در ضمن دیدار وی را هشیار کرده تا با گسستن از قید و بندهای تشکیلات فریبنده فرقه رجوی مجددا به کانون گرم خانواده اش بازگردد".
درپایان مسولین دفترانجمن ضمن اعلام همدردی با خانواده جمشیدکارگرازاعضای دربند فرقه رجوی، قول مساعد دادند که صدای آنها را بگوش جهانیان وافکاربین المللی و وجدانهای بیداربشری برساند وازاقدامات انساندوستانه در راستای رهایی تمامی اعضای دربند فرقه رجوی ازجمله جمشیدکارگردریغ نورزد.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا