مجاهدین بازیچه ای برای غرب

هشدار به حامیان غربی فرقه رجوی!

بیش از 5 ماه است که تعدادی از خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در پادگان اشرف در عراق در مقابل دروازه اصلی این پادگان تحصن کرده و تنها خواسته آنها دیدار با عزیزانشان است که بعضا بیش از دو دهه است خبری از آنان ندارند. رهبران سازمان البته از پاسخ دادن به این خواسته امتناع ورزیده و در مقابل، اقدام خانواده ها را توطئه ای علیه خود می خوانند.

خانواده ها در شرایط استقراری سخت در مقابل پادگان اشرف

خانواده ها در شرایط استقراری سخت در مقابل پادگان اشرف

مسعود رجوی فراری و متواری، در سیمای به اصطلاح آزادی خود این اقدام را برگزاری سیرک نامیده و خانواده ها را به حیوانات سیرک تشبیه کرده است. این مدت همچنین تعداد اندکی عناصر مغزشوئی شده در داخل پادگان فرقه ای اشرف بارها در برابر خانواده ها ظاهر گشته و اقدام به تهدید و فحاشی نموده اند. این اقدامات البته خللی در عزم خانواده ها وارد نکرده و برعکس آنان را مصمم تر نموده است تا هر چه بیشتر به پافشاری و اصرار خود برای دیدن عزیزانشان ادامه دهند. رفتار فرقه ای سازمان مجاهدین خلق و رهبری آن بر کسانی که اندک اطلاعاتی در خصوص کارکرده های این فرقه تروریست مخرب دارند پوشیده نیست. بسیاری از محققان، کارشناسان و ارگان های بین المللی سازمان مجاهدین خلق را یک فرقه کیش شخصیتی میدانند. فرقه ای مخرب که قبل از هرکس خطری برای اعضای گرفتار خود محسوب میگردد و ظرفیت بوجود آوردن یک فاجعه انسانی را دارد.

عناصر فرقه در حال تهدید خانواده ها در مقابل دروازه پادگان فرقه ای اشرف

عناصر فرقه در حال تهدید خانواده ها در مقابل دروازه پادگان فرقه ای اشرف

خانواده های اعضای گرفتار در داخل پادگان فرقه ای اشرف حق دارند تا نسبت به وضعیت عزیزان خود نگران باشند. سیرک دقیقا آن چیزی است که رجوی به راه انداخته و انسان های اسیر را از هیبت انسانی خارج کرده و به روبات و ماشین تبدیل نموده است و به هر نحو که بخواهد آنها را میچرخاند و میگرداند و البته تماشاگران این سیرک رقت بار و غم انگیز کسانی به غیر از حامیان غربی سازمان مجاهدین خلق که برای منافع کوتاه مدت خود و علیه بشریت، فرقه مربوطه را سرپا نگاه میدارند نیستند. رجوی و نزدیکانش که دشمنان مردم ایران هستند جای خود دارند و تکلیفشان روشن است. اما در پاسخ به کسانی که تلاش میکنند این فرقه را فعال نگاه داشته و به درد و رنج خانواده ها و اعضای گرفتار ادامه دهند صرفا به ترجمه فارسی مطالب دکتر مسعود بنی صدر که اخیرا در یکی از سایت های انگلستان درج شده است می پردازیم و امیدواریم که مخاطب دانائی وجود داشته باشد: "من امیدوارم آقای بولتون توصیه دوستان نومحافظه کار خود به رئیس جمهور ریگان در تسلیح طالبان و تروریست های بن لادن علیه اتحاد شوروی را به خاطر بیاورد و بتواند درک کند که بکار گیری تروریست ها و فرقه ها علیه کسانی که ممکن است دشمن تلقی شوند چقدر نابخردانه است. مریم رجوی رهبر فرقه ای است که توسط ایالات متحده و تا همین اواخر توسط اتحادیه اروپا تروریست خوانده میشد. فرقه بودن یعنی اینکه آنها هر چیزی میگویند و تظاهر به بودن هر کسی میکنند تا به قدرت برسند، و زمانی که این کار را انجام دادند رنگ اصلی خود را ظاهر می نمایند. متأسفانه در آن زمان دیگر برای افرادی مانند آقای بولتون خیلی دیر است تا اشتباهات خود را جبران نمایند چرا که فاجعه رهبران فرقه ای وقتی به قدرت میرسند بدون گرفتن جان میلیون ها انسان بی گناه پایان نمی یابد. فراموش نکنیم که حتی هیتلر هم با استفاده از همان دموکراسی که امروزه در شعارهای رجوی ها به چشم می خورد به قدرت رسید. در آن زمان تعدادی آمریکائی و انگلیسی فکر میکردند که میتوانند از هیتلر علیه کمونیست ها و اتحاد شوروی استفاده نمایند، ولی هیتلر و فرقه کیش شخصیتی اش وقتی به قدرت رسیدند آن کردند که میدانیم. بعد دیگر برای جهان آزاد خیلی دیر شده بود تا بفهمد که نمیتوان به رهبران فرقه ها اعتماد نمود. برای جبران این اشتباه میلیون ها انسان می بایست قربانی میشدند. گزارش اخیر یک بانک اطلاعاتی آمریکائی برای وزارت دفاع این کشور به نام مؤسسه RAND بروشنی خاطر نشان ساخت که شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین خلق تحت رهبری رجوی یک فرقه مخرب است که میتواند در دقیقه رنگ عوض کند تا به اهداف خود نزدیک تر شود. زمانی نه چندان دور شعار اصلی آنان مرگ بر آمریکا بود و "حقوق بشر" و "دموکراسی لیبرالی" را حقه امپریالیسم علیه خلق میدانستند، و حالا آنها همان شعارها را برای جلب حمایت سیاستمداران غربی علیه رژیم ایران مورد استفاده قرار میدهند. آیا ما واقعا به چنین دوستانی نیاز داریم و لازم است از رهبران فرقه ای همچون رجوی که می دانیم بزودی میتوانند به دشمنان جدید ما مانند بن لادن تبدیل گردند حمایت نمائیم؟"

استمداد مادری درمند از جامعه جهانی که تنها دیدار با فرزند خود را بعد از دو دهه طلب میکند

استمداد مادری درمند از جامعه جهانی که تنها دیدار با فرزند خود را بعد از دو دهه طلب میکند

بنیاد خانواده سحر در عراق بار دیگر جامعه جهانی، ارگان های بین المللی، فعالان حقوق بشر، رسانه های ارتباط جمعی، و تمامی بشردوستان و خصوصا حامیان سازمان مجاهدین خلق در غرب را که صرفا ظاهر فریبنده این فرقه مخرب را دیده اند و از ماهیت پلید رهبران آن اطلاعی ندارند برای اقدام جهت محقق شدن خواست خانواده های دردمند فرا میخواند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا