اسماعیل کاووسی

  • پسرم همچنان در حسرت شنیدن صدای تو مانده ایم

    پسرم همچنان در حسرت شنیدن صدای تو مانده ایم

    دومین نامه ی پدر و مادر آقای کاووسی خطاب به فرزند عزیزشان اسماعیل اشاره صریحی ست به زشتی ذهن رهبران مجاهدین. آنجا که می نویسند:" صد افسوس که رهبران مجاهدین از احساسات پدرانه و مادرانه بویی نبرده اند... ما در همین نامه به رهبران مجاهدین…

  • نامه پدر و مادری دردمند به پسرشان

    نامه پدر و مادری دردمند به پسرشان

    همه خانواده هایی که بستگانشان به نوعی تحت سیطره فرقه ستیزه جو و تروریستی مجاهدین قرار دارند با تبعیت از هنجارهای دنیای مدرن و تحت تاثیر تفکر نوین با طرح پرسشی اساسی که دغدغه انسان کنونی ست، ماهیت خشونت طلب و تروریستی مجاهدین را به…

دکمه بازگشت به بالا