مرور برچسب

برچسب

توهین به هم زنجیران سابق خود را محکوم میکنیم!

فرقه ی رجوی با استفاده از امضای " انجمن دفاع از پناهندگان ایرانی در پاریس "، به این پناهندگان حمله کرده و اعتبار این انجمن را که دربرخورد باافراد پناهنده ازاستاندارد دوگانه استفاده میکند، ازبین برده واجابت درخواست خود را غیر مشروع وغیر عملی…

حال و روزشان را ببین

دیداری با آقای محمود یاورزاده برادر مصطفی یاورزاده داشتیم. در این دیدار ایشان ابراز ناراحتی کردند از این بابت که چرا نتوانستند با برادرشان ارتباطی داشته باشند و گفتند من که تمام تلاش خود را نموده ام تا کوچکترین ارتباطی با وی داشته باشم ولی…

کارنامه رجوی سیاه است

مدارک بدست آماده از همکاری رجوی با ساواک بعدها منتشر شد و معلوم بود این اعتماد به نفس خویش را مدیون ساواک هست که در مقابل جان ناچیزش بهش داده بودند.رجوی این فرار را در پروسه چندین ساله سازمانی خود دارد ولی همیشه روی جنبه مثبت آن یعنی جائی…

بلوف موشکی بنا به ادعای سیمای فرقه تروریستی رجوی

فرقه رجوی جهت فریب نیروهایش ادعای کذب می کند تا حقیقت قدرت ایران در نگاه نیروهایش بر ملا نشود زیرا با دروغ هایش در طی سالیان توانسته افرادش را در جعل و غفلت از دنیای بیرون نگه دارد رهبران فرقه می ترسند این تابو بشکند و روی سرشان خراب شود به…

رجوی بیچاره باز هم می گی بلوفه؟

اگر رجوی تروریست ریگی به کفش نداشت خیلی راحت روز بعد تمام فیلم های لحظه شلیک و اصابت موشک به مقر تروریست ها قابل رویت بود ولی انگار این موشک ها به مقر تروریست ها در اور اصابت کرده و گیج و منگ شدند. در ضمن چرا این حمله موشکی به تروریست ها به…

وحشت و هذیان گویی فرقه مجاهدین پس از حمله موشکی ایران به متحدین داعشی

درحالیکه خبرحمله موشکی ایران توجه افکارعمومی جهان را بخود جلب کرده وهمه از اهمیت این حمله و توان موشکی ایران سخن می گویند فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق باز بنا به عادت همیشگی درحالیکه ترس و وحشت سراپایش را فراگرفته بود سعی نمود وحشت…

ما هنوز از ” سوپرایز ویلپنتی ” امسال باند رجوی اطلاع نداریم!

سوپرایز سال گذشته ی نشست بادکنکی " ویلپنت "، نشاندن ترکی الفیصل (شاهزاده ووزیر اطلاعات سابق عربستان) درصدر مجلس واعلام حذف مسعود رجوی از طرف اوبود که برای روسای سازمان مانند لقمه ای گلوگیر شد که نه توانستند درآورند. و نه فرو برندش!

سوء استفاده و دروغ های بیشرمانه فرقه رجوی درمورد مالک کلبی – قسمت اول

به محض اینکه این خبر را از سیمای ضد آزادی فرقه شنیدم علیرغم اینکه نزدیک به ۲۵ سال بطورحرفه ای و تمام وقت درتشکیلات مافیایی این جریان بودم و تا حدودی عمق دروغ گویی و شیوه های فریبکارانه آن را با پوست وگوشت حس کردم