مرور برچسب

برچسب

تشکیلات مافیایی رجوی جان مسعود دلیلی را گرفت

شکی نمی ماند که متاسفانه مقتول مسعود دلیلی نگون بخت با وجود رهایی ازچنگال رجوی خام خیالانه مجددا فریب وعده و وعید دستگاه مافیایی رجوی را میخورد و سرازاشرف درمی آورد وبا یک طرح مشخص ازجانب رجوی وسران تشکیلات وقت اشرف درجریان درگیری دهم…

بصیرت بازیافته – قسمت پنجم

سازمان برای این عملیات سرنگونی! با تمام توان ازجان دیگران مایه گذاشت وازاعزام دورترین هوادار از دورافتاده ترین نقاط دنیا نگذشت طوریکه به سرعت برق ودرعرض کمتراز24 ساعت نیروهای تازه نفس وخارجه نشین به عراق کشانده شدند و دریگانها سازماندهی…

عزیمت رجوی به خاک عراق و کانون خانواده صدام

دراین مانورمن با گروه تحت مسولیتم که با یک تیم چهارنفره دیگرتقویت شده بود, درموضع نفوذ به پایگاه فرضی مستقرشدم که معاون گروهان نیزدرکنارمن حضورداشت. دوگروه دیگرقراربود درحمایت ازگروه من آماده ورود به پایگاه وتسخیرآن باشند وگروه تهاجم آخرین…

محمد علی میرزایی ازقربانیان رجوی در7 آبان 1394 درحمله به لیبرتی

وقتی آقای میرزایی دلشکسته با چنین صحنه ای مواجه شد تلاش کرد احساساتش را کنترل کند تا بتواند حرف آخرش را بزند" من نگرانیم اینست که رجویها که خود بانی چنین جنایاتی شدند بخواهند ازخون برادرم درراستای جاه طلبی های خود بهره برداری ناجوانمردانه…

احمد مسچیان ازقربانیان حمله به لیبرتی در7 آبان 1394

احمد مسچیان فرزند مرحوم یوسف مسچیان اهل رشت ازجمله قربانیانی است که جانش را فدای مطامع جاه طلبانه رجوی خائن کرده است. پدرومادرش چشم انتظار بی آنکه حتی صدایش را بشنوند جان به جان آفرین تسلیم نمودند...

تکرار نمایش خیمه شب بازی در ویلپنت پاریس

فرقه رجوی با جمع آوری افراد از ملیتهای مختلف که با وعده های حقیر سیاهی لشکر نمایش های تکراری اش می شوند سعی بر این دارد که به زعم خود با قدرت نمایی البته پوشالی اینطور وانمود کند که هنوز پا بر جاست و هنوز هوادار دارد

نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی

بر اساس اطلاعات بیشمار جداشدگان این فرقه، برای ما مسجل شده است که بیش از نود در صد اعضای فرقه رجوی مخالف و معترض هستند اما راهی به بیرون نمی یابند و فرقه برای ممانعت از جدائی آنان حق ارتباط با دنیای بیرون خصوصا خانواده هایشان را نمی دهد.…

سندی دیگر در مورد دروغگویی سازمان کذابین رجوی!

بدین ترتیب ملاحظه میکنید که فرقه ی رجوی با یک کلاغ چهل کلاغ کردن اتفاقات، خیابان کشی و یا تعریض خیابان های موجود و تسطیح تپه ها درقبرستان ها را – که مشکل ترافیکی عظیمی دارند-، توهین به این یا آن مرده تلقی میکند و صدای مزورانه ی وا اسفایش…