رضا رجب زاده

  • به وطن بازگرد

    به وطن بازگرد

    پسرم رضا جان. من ومادرت وبرادرانت وخواهرانت منتظرتو هستیم که به وطنت بیایی. سلام برادرانت: محمد- احمد – بهمن – علی – وشهرام وخواهرانت رابرای تونوشتم وهمه ما خوب هستیم. ازخداوند متعال می خواهم که حالت خوب باشد وحال پسرت رشید و دخترت راحله هم…

  • خانواده هانامه به یکی از افراد در بند فرقه رجوی

    نامه برادر رضا رجب زاده

    به: رضا رجب زاده اهل گيلان به نام خدا رضا جان با سلام. اميدوارم حالت خوب بوده باشد وتاكنون يادي ازما كرده باشيد. خداي نكرده نكند كه ما را فراموش كرده باشيد ولي اعتقاد دارم كه اينطور نيست واميدوارم كه بخاطرپدرومادرت وبچه هايت هم كه…

دکمه بازگشت به بالا