عباس تیربخش

  • خانواده هاقاسم تیربخش برادر عباس تیربخش

    نامه قاسم تیربخش به دادستان دادگاه کیفری بین المللی

    آقای کریم اسد خان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی با احترام این جانب قاسم تیربخش برادر عباس تیربخش از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در مقر دهکده مانز به استحضار آن جناب می رسانم که طرح شکایت 42نفر از اعضای جداشده از رهبران مجاهدین…

دکمه بازگشت به بالا