عناصر شورایی

 • اعضاء مجاهدین خلقدوستان شورایی تا کی جیره خوار رجوی ها

  دوستان شورایی تا کی جیره خوار رجوی ها

  من در مناسبات سازمان بعد از تغییر سازماندهی مدتی برای آوردن و بردن اعضای شورا از اردن به عراق و بلعکس از نزدیک با شما در ارتباط بودم و اکنون می خواهم شهادت بدهم که بعد از برگشت از ماموریت مسئولین فرقه نشست گذاشته و…

 • اعضاء مجاهدین خلقچند کلامی هم از مواجب بگیرهای فرقه رجوی

  چند کلامی هم از مواجب بگیرهای فرقه رجوی

  قابل درک است که مجاهدین پول همین جوری به شما نمیدهند و شما بایستی ما به ازاء پولی که دریافت میکنید برای آنها لااقل هر از گاهی دمی بجنبانید و حرفی بزنید ولی بهتر نیست حالا که سواد سیاسی ندارید یا توان مشاهده درست تحولات…

 • اعضاء مجاهدین خلقنقدی بر آه و ناله های محمدرضا روحانی برای مواضع جدید امریکایی ها

  نقدی بر آه و ناله های محمدرضا روحانی برای مواضع جدید امریکایی ها

  آقای روحانی در این سالهای حضورت اصلاٌ ثانیه ای سازمان به شما اجازه داده با نفرات اسارتگاه اشرف حرفی بزنی؟ چون موقع حضور شورایی ها در اشرف، به ماها که مطلقاٌ خبر نمی دادند و معمولاٌ از فاصله 500 متری هیبت کت و شلواری و…

 • اعضاء مجاهدین خلقچند سئوال از شورائی های مجاهدین

  چند سئوال از شورائی های مجاهدین

  من واقعا تعجب میکنم از اینکه میبینم انسانهایی از نوع اعضای شورای مجاهدین تا حد چهل سال به دنبال این سازمان طی طریق کرده اند، بدون اینکه یک تجدید نظرمختصر نسبت به این فرقه و عملکرد رهبرانش بنمایند. همچنان بدنبال هدف مجهول سرگردانند. جالب است…

 • اعضاء مجاهدین خلقاجلاس میان دوره ای شورای سوته دلان

  اجلاس میان دوره ای شورای سوته دلان

  اکنون دیگر فقط برخورد دولت ایران مشکل اصلی این فرقه نمی باشد و تمامی کشورهایی که فرقه مجاهدین بروی حمایت آنان حساب باز نموده بود اکنون در یک بازی فرسایشی و اعلام نشده زمانی را برای فروپاشی مطلق فرقه مجاهدین در نظر گرفته اند که…

 • اعضاء مجاهدین خلقبرخورد فرقه ای اعضای شورای ملی مقاومت

  برخورد فرقه ای اعضای شورای ملی مقاومت

  امروز استراتژی و کارکرد سیاسی سازمان مجاهدین خلق و به تبع آن شورای ملی مقاومت، آویختن به دامان درنده ترین و جنگ طلب ترین جناح ها و رسانه های امپریالیستی و تلاش برای متقاعد کردن هیئت حاکمه آمریکا برای حمله نظامی به ایران است. کارکرد…

 • اعضاء مجاهدین خلقعلت جیغ های بنفش سرجادوگر فرقه و مخمورهای دور و برش

  علت جیغ های بنفش سرجادوگر فرقه و مخمورهای دور و برش

  و واقعا اگر باقی ماندگان فرقه در چنین مقامی و نقطه ای در گل مانده اند (که خودشان در نوشته های اخیرشان می گویند مانده اند)، چرا نه که بجای فحاشی نگاهی به توان انسانی و قدرت لایزال ایمان و عقیده کنند؟ حتی در سنینی…

 • اعضاء مجاهدین خلقسنگسار سیاسی

  سنگسار سیاسی

  از انجایی که مسعود رجوی تحت عنوان مسخره" شراب دوساله" از تمامی اعضای سازمان تعهد دوساله برای باقی ماندن در روابط سازمانی گرفته است و چشم به حمله نظامی امریکا به ایران تا انتهای دوران ریاست جمهوری جرج بوش دوخته است در کنار آن با…

 • اعضاء مجاهدین خلقنا مردمی های فرقه مجاهدین

  نا مردمی های فرقه مجاهدین

  آقایان شورایی نیک بدانید همین سرنوشت در انتظار شما نیز هست چرا که مجاهدین بی پرنسیپ تر از آن هستند که بخواهند به شما وفا کنند و طی این سالیان آنقدر مدرک علیه شما جمع کرده اند که برای ابراز اتهامات شان علیه شما کافی…

 • اعضاء مجاهدین خلقبيلان يكساله خيانت يا بيانيه بيست و شمشين سالگرد شورا

  بیلان یکساله خیانت یا بیانیه بیست و شمشین سالگرد شورا

  آنانکه سعی داشتند دم خود را به گواه گیرند به استناد پیامهای مریم جبهه بندی اصلی سیاسی د رعراق را بین نیروهای دموکراتیک (با انواع تمایلات و تفکرات) و جریانات حاکم ودولت عراق می دانند و زیرکانه د رتوجیه حضور و همکاری خود با عوامل…

 • اعضاء مجاهدین خلقنامه ابراهیم خدابنده به اعضای شورای ملی مقاومت

  نامه ابراهیم خدابنده به اعضای شورای ملی مقاومت

  سایت اینترنتی" همبستگی ملی" در مطلبی تحت عنوان" اعدام صدام حسین و بازتابهای بین المللی" تولید شده به تاریخ شنبه 9 دی 1385، در پایان انعکاس مجموعه ای از موضعگیریهای مختلف جهانی در خصوص اعدام دیکتاتور سابق عراق، به درج مطلب زیر پرداخته است: "…

 • اعضاء مجاهدین خلقنامه سرگشاده کانون آوا به آقای دکتر هدایت الله متین دفتری

  نامه سرگشاده کانون آوا به آقای دکتر هدایت الله متین دفتری

  با توجه به حضور سرکار در صحنه سیاسی خارج از کشور همچنین به عنوان نوه زنده یاد دکتر محمد مصدق لازم می دانیم مسئله ای را که حتما برای جنابعالی نیز مهم میباشد با شما در میان گذاشته و تقاضای اقدام مقتضی را داشته باشیم.…

دکمه بازگشت به بالا